นำอาหารและสิ่งของไปแจกผู้พิการและผู้สูงอายุ ที่ บ้านชายเคือง อ.อุทัย อยุธยา ได้ข้าวสาร 500 กก. น้ำ ของกิน ของใช้ต่าง ๆ รวมมูลค่าประมาณ 40,000.- บาท
108 109 112 114