ประวัติบริษัท

บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด จดทะเบียนและก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทมีธุรกิจหลักคือจำหน่าย น้ำมังคุดตราพนารินทร์ และน้ำมังคุดตราบ่มบุญ จัดตั้งโดย พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ ผู้มีประสบการณ์จัดจำหน่าย น้ำมังคุดในหลายยี่ห้อ ปัจจุบัน ได้ร่วมมือกับ ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ (ประธาน บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด) ซึ่งมีประสบการณ์ผลิตและวิจัยน้ำมังคุดมากกว่า 100 แบรนด์ และส่งออกทั่วโลก

วิสัยทัศน์

ทิพย์มงคล555 มุ่งมั้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ผลไม้และสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยได้ดื่มน้ำมังคุดที่มีคุณภาพสูง

ความพิเศษ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร 24 ชนิด ทิพย์มงคล 555 ตรา “พนารินทร์

  • เป็นน้ำมังคุดสกัดที่ผลิตจากมังคุดที่คัดสรรพิเศษ ผลิตจากมังคุดที่ปลูกในสวนปลอดสารพิษ ที่ปลูกเพื่อป้อนโรงงานโดยตรงเท่านั้นได้รับใบรับรองจากกระทรวงเกษตรในการผลิตน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ หมายเลข 0785 (standards for Organic crop production) ได้รับตรา Organic Thailand
  • เป็นผู้ส่งออกน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพไปทั่วโลก เช่น ดูไบ รัสเซีย ใต้หวัน จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นผ่านการตรวจสอบถึง 8 สถาบัน จึงสามารถนำเข้าจำหน่ายได้)
  • เจ้าของโรงงาน เป็นนักวิจัย,เป็น ผศ. คณบดีมหาวิทยาลัย,เคยผ่านการศึกษา Food Science ระดับปริญญาเอกจากอเมริกา วิจัยและผลิตสารสกัดจากมังคุดแซนโทน (Xanthones) เอง และสารแซนโทน (Xanthonesของบริษัท บริสุทธิ์ มีคุณภาพสูง ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากหลายสถาบันในต่างประเทศ เช่น Lab Brunswick จากอเมริกา
  • โรงงานผ่านมาตรฐาน GMP,HACCP รับรองโดยคณะกรรมการอาหารสากล
  • ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และฮาลาล

ผู้บริหาร (ผู้ก่อตั้ง) บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด

พันโทไพโรจน์ พนารินทร์

ประวัติย่อ พันโทไพโรจน์ พนารินทร์

ชื่อ พันโท ไพโรจน์  พนารินทร์

การศึกษา

พ.ศ.2529                มัธยมศึกษาปีที่ 6  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (โรงเรียนโยธินบูรณะ)
พ.ศ.2532                สำเร็จการศึกษา เปรียญธรรม  9  ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม   กรุงเทพ ฯ ขณะเป็นสามเณร
                               เข้าอุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ( นาคหลวง)  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พ.ศ.2532
พ.ศ.2533               สำเร็จการศึกษาศาสนศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ) มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงานขณะอุปสมบท
พ.ศ.2533 – 2535  เป็นครูสอนบาลี เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดชนะสงคราม

พ.ศ.2533 – 2535  เป็นอาจารย์สอนชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ลาสิกขา  เมื่อ พ.ศ.2535 (รวมอุปสมบท 13 ปี เป็นสามเณร 10 ปี เป็นพระ 3 พรรษา)

ยศ  – พ.ศ.2536   เป็น ร้อยตรี    – พ.ศ. 2549       เป็น พันโท

– พ.ศ. 2556 (2 เม.ย.) ลาออกจากราชการ เป็นนายทหารนอกราชการ

ตำแหน่งขณะรับราชการ

–  เป็นอนุศาสนาจารย์ทหารบก

–  เป็นหัวหน้าแผนกกรรมวิธีข้อมูล กรมข่าวทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

–  เป็นหัวหน้าแผนกแผนงานข่าวกรอง  สำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

ประสบการณ์การทำกิจกรรมเพื่อสังคม

พ.ศ.2536 – 2540 จัดรายการวิทยุ ธรรรมประทีป ทางสถานีวิทยุ เอ.เอ็ม  วศป.1449 ชุมพร ทุกวัน
และ เอฟ.เอ็ม 107.5 ทุกวันอาทิตย์

พ.ศ.2542 – 2548  เป็นอาจารย์บรรยายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โรงเรียนสารบรรณทหารบก

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  ได้ริเริ่มผลักดัน และร่วมกันจัดคอร์สปฏิบัติธรรม ในนาม คณะศิษย์วัดเขาพุทธโคดม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ส.ค.2532 – ปัจจุบัน เป็นพิธีกร งานมงคล อวมงคล ต่าง ๆ

ต.ค. 2557 – มี.ค.2558  เป็นผู้ดำเนินรายการ “คืนความสุขสู่ผู้พิการ” ออกอากาศทาง  WBTV
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 30 นาที

มี.ค.2558- ก.พ.2559   เป็นเจ้าของรายการและผู้ดำเนินรายการ “คืนความสุขสู่สังคม” และ “กิจการอนุศาสนาจารย์ไทย” ทาง WBTV วัดยานนาวา ทุกวันพุธ เวลา 19.00 – 20.00

ม.ค.2556 – ปัจจุบัน เป็นผู้จัดรายการวิทยุธรรมะผสมผสานสุขภาพ รายการ “สุขภาพดี วิถีไทย วิถีพุทธ”
ออกอากาศทางสถานีวิทยุ  ประมาณ 300 สถานี ครอบคลุม 74 จังหวัด

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน เป็นกรรมการจัดหาทุนสร้างอุโบสถปราสาทพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร
วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2561- ปัจจุบัน เป็นผู้จัดรายการวิทยุธรรมะผสมผสานสุขภาพ รายการ “สุขกายสบายใจ กับน้ำมังคุดผสมสมุนไพรทิพย์มงคล 555 ตรา พนารินทร์”

 ประวัติการทำธุรกิจ

พ.ศ.2556 ได้ร่วมกับ คุณสิรินพรรณ จันทร์อริยะโสภณ   ก่อตั้ง บริษัท สิรินโรจน์ทิพย์ 9999 (ประเทศไทย) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรตรา “ แซนทิพย์โกลด์” และ “ทิพย์ไภษัชย์”

พ.ศ.2556 ได้ร่วมกับ คุณสิรินพรรณ จันทร์อริยะโสภณ  ก่อตั้ง บริษัท ชีวาไลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาหารเสริม

พ.ศ.2561 ได้ก่อตั้ง บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรตรา “พนารินทร์”

ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักของชาวพุทธในหลายมิติ ทั้งการครองตน ครองคน ครองงาน

เกียรติรางวัล แห่งความภาคภูมิใจ

ทุกเกียรติรางวัลที่เราได้รับ บ่งบอกถึงสิ่งที่เรามุ่งมั่น และตั้งใจดำเนินธุรกิจด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทางธุรกิจที่ดีของสังคมไทย มาโดยตลอด

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระดับภาค

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการช่วยเหลือของ น้ำมังคุดพนารินทร์

ติดต่อผ่าน E-MAIL

13 + 11 =

 Call Center 092-104-5555

Q&A รวมคำถามยอดฮิต

น้ำมังคุด พนารินทร์ สังเกตุตรงไหน ?
ปัจจุบันในตลาดเมืองไทย ยังไม่มีของเลียนแบบ หรือหากไม่แน่ใจโทรสายด่วน 0921045555
น้ำมังคุด พนารินทร์ หาซื้อได้ที่ไหน ?
ลูกค้าสามารถเช็คร้านที่อยู่ใกล้บ้านได้ที่ https://www.thipmongkol555.com/agent/
หรือโทรสอบถาม Call Center 092-104-5555
น้ำมังคุดมีกี่สูตร ?

ปัจจุบัน บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด ผลิตน้ำมังคุดทั้งหมด 3 สูตร
1 ตราพนารินทร์ (ขวดสีฟ้า) 250 ml
2 ตราบ่มบุญ (ขวดสีเขียว) 100 ml
3 ตราไพรินทร์ (ขวดสีเขียว) 300 จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทยทิพย์ 999 จำกัด