ซื้อไม้กวาดคนพิการ ไปถวายวัดต่าง ๆ  9,400.- บาท 376 ด้าม (ด้ามละ 25)
117 118