24 พ.ค.58 ยังมีคนมากมายในโลกนี้เกิดมาไม่เคยรู้จักหน้าตาพ่อแม่ตัวเอง…วันนี้..ต่อบุญด้วยการเชิญหุ้นส่วนธุรกิจร่วมบริจาคสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านแคนทองขอนแก่น ส่วนตัวบริจาคเงิน 5,000 บาท จองเลี้ยงอาหารอีก 4 วันๆละ 4,000 บาท ซื้อของสำหรับเด็กอีก 36,000 บาทเศษ ให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันครับ
IMG_2483 IMG_2485 IMG_2486 IMG_2493 IMG_2500 IMG_2503 IMG_2522 IMG_2530 IMG_2533 IMG_2535 IMG_2536