บริจาค 15,000 บาท ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร วัดมเหยงคณ์ อยุธยา
140 142