20 มีนาคม เวลา 12:51 น. พันโทไพโรจน์​ พนารินทร์ และคณะ ร่วมกันถวายยานพาหนะรถตู้ Toyota 11 ที่นั่ง ให้กับวัดเขาพุทธโคดม ชลบุรีโดย พระเดชพระคุณพระครูวิบูลปริยัติกิจเจ้าคณะอำเภอศรีราชาเจ้าอาวาสวัดเขาพุทธโคดมเป็นประธานในการรับมอบ
อานิสงส์ของการถวายยานพาหนะไว้ใช้ในกิจการของสงฆ์นั้นก็มีมากนัก ดังคำที่- พระพุทธเจ้าบอกว่า
“สุคโท ยานโท โหติ” การให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข

#ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะครับ