รวมช่องทางติดต่อประสานงานเกี่ยวกับ COVID-19 และรายงานสถานการณ์ประจำวัน
ขอบคุณรูปภาพ: https://pantip.com/topic/40672495