ระดับการเตือนภัยน้ำท่วม

การแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมแบ่งออกเป็น 4 ระดับด้วยกัน ดังนี้

– เฝ้าระวังอุทกภัย : ระดับที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดน้ำท่วมและอยู่ในระหว่างการสังเกตการณ์
– การเตือนภัย  : การเตือนภัยว่าจะเกิดน้ำท่วมแน่นอน และให้รับมือเตรียมพร้อมป้องกันตัวเองและทรัพย์สิน
– อพยพทันที : แจ้งเตือนเมื่อเกิดน้ำท่วมรุนแรง
– การกลับเข้าสู่ภาวะปกติ : การแจ้งเตือนเมื่อเหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

วิธีเตรียมความพร้อมก่อนเกิดน้ำท่วม

– ติดตามเฝ้าระวังภัย : หมั่นติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยอยู่เสมอ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

– สังเกตจากธรรมชาติ : ให้ความสนใจความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่สามารถบอกเหตุได้ เช่น ฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมง หรือน้ำในคลองขึ้นสูงผิดปกติ เป็นต้น

– จัดเตรียมอุปกรณ์ : หากสถานการณ์ดูท่าจะไม่ค่อยดี ให้กักตุนข้าวของเครื่องใช้จำเป็นไว้ โดยควรแพ็กใส่กระเป๋าฉุกเฉินและแยกสำหรับแต่ละคนให้เรียบร้อย

– สำรวจเส้นทางอพยพ : มองหาสถานที่ปลอดภัยและศึกษาข้อมูลในพื้นที่ว่าใช้ที่ไหนพักอาศัยระหว่างน้ำท่วม พร้อมแจ้งรายละเอียดให้คนในครอบครัวทราบ หรือถ้าเป็นไปได้ควรเชิญชวนสมาชิกในบ้านมาทำแผนรับมือเตรียมไว้จะดีที่สุด

– บันทึกช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือและเตือนภัย : เก็บเบอร์สายด่วนต่าง ๆ เว็บไซต์เตือนภัย และแอปพลิเคชั่นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไว้ เช่น 192 ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, 1784 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 1199 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ, 1196 อุบัติเหตุทางน้ำ, 1669 บริการแพทย์ฉุกเฉิน, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เป็นต้น

วิธีรับมือเมื่อรู้ว่าจะเกิดน้ำท่วม

– จัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ในซองกันน้ำ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน เอกสารเกี่ยวกับรถ เอกสารทางการเงินและธนาคาร รวมถึงสมุดโน๊ต ดินสอ และช่องทางสำหรับขอความช่วยเหลือต่าง ๆ

– เตรียมสิ่งของจำเป็นเอาไว้ใช้ยามเกิดภัย เช่น น้ำ อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า ถุงนอน ผ้าห่ม เอกสารสำคัญ ไฟฉายและถ่าน ไม้ขีดและไฟแช็ค กระดาษชำระ ผ้าอนามัย ยากันยุง ถุงดำ เชือก นกหวีด เทปกาว รองเท้าแตะ มีดพก และเสื้อชูชีพ (ถ้ามี)

– ตุนน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้ให้ได้มากที่สุด

– ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้พร้อมไว้ตลอดเวลา

– ปิดช่องปลั๊กไฟเพื่อป้องกันน้ำเข้าและป้องกันไฟดูด

– ยกของใช้ในบ้านขึ้นที่จำเป็นและสำคัญขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย

– ปิดจุดที่น้ำจะเข้าบ้าน เช่น ใช้กระสอบทรายกันน้ำ ติดแผงกั้นน้ำ ก่ออิฐอันน้ำ และอุดช่องน้ำทิ้งหรือท่อน้ำบนพื้น เป็นต้น

– ย้ายผู้ป่วย เด็ก คนชรา และสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

– ย้ายยานพาหนะทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ไปไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง

ในกรณีที่น้ำท่วมฉับพลัน หรือต้องอพยพออกจากบ้านกะทันหัน ควรปฏิบัติตัวดังนี้

– ปิดระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อย พร้อมทั้งปิดแก๊สและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย

– สวมเสื้อผ้าที่กระฉับกระเฉงและมีโทนสีสว่างเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวและสังเกตเห็น

– ฉีดสเปรย์หรือทายาป้องกันยุงและแมลง

– ห้ามเข้าใกล้สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

– หลีกเลี่ยงการเดินตามเส้นทางที่น้ำไหล

– กลับเข้าที่เดิม หากรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือรู้สึกถึงกระแสไฟในน้ำ แล้วแจ้งขอความช่วยเหลือ

น้ำท่วม เป็นภัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและทรัพย์ของเราได้ ด้วยการรับมือเตรียมความพร้อม โดยการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จัดเก็บข้าวของให้พร้อม และอพยพไปยังที่ปลอดภัย

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมทรัพยากรน้ำหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติcicc.chula.ac.th และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย https://home.kapook.com/view232689.html