วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปีได้รับการประกาศให้เป็น วันแมวโลก (International Cat Day) โดย กองทุนเพื่อสวัสดิการสัตว์ระหว่างประเทศ (IFAW) มาตั้งแต่ปี 2545 (ปี 2002) ในขณะที่ในบางประเทศอาจจะกำหนด “วันแห่งแมว” นี้ที่ต่างออกไป เช่น ในยุโรปกำหนดวันแห่งแมวนี้คือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ประเทศรัสเซียคือวันที่ 1 มีนาคม และในสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าตรงกับวันที่ 29 ตุลาคมทุกปี ของทุกปี ไม่ว่าจะเป็นวันไหน แต่สิ่งสำคัญของการมี วันแห่งแมว ก็คือ การทำให้ผู้คนตระหนักถึงจำนวนของแมวที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ และปัญหาอื่นๆ ที่แมวเพื่อนเก่าแก่ของมนุษย์ต้องพบเจอ รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้คนรักแมวเฉลิมฉลองแมว ในชีวิตของพวกเขา ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและมิตรภาพที่พวกเขาให้กันแลกัน