ปี ค.ศ. 1400s – มีการใช้มังคุดเป็นยารักษาโรคในประเทศจีน
ปี ค.ศ. 1700s – ชาวยุโรปผู้ที่เดินทางมาประเทศเอเชียได้บันทึกมังคุด ไว้ในบันทึกการเดินทาง
ปี ค.ศ. 1800s -ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่นา มังคุดมาปลูกและเก็บเกี่ยวเป็นผลผลิตทางการเกษตร

-นักวิจัยต่างชาติ (J. Schmid) ค้นพบสารแซนโทน

– มีการนา สารแซนโทนมารักษาโรคท้องเสียเรื้อรังในประเทศอินเดีย

– ราชินีวิคตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร ทรงบริโภคมังคุดเป็นครั้งแรก

ปี ค.ศ. 1901 – ตาราการพฤกษศาตร์การแพทย์ของประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวถึงประโยชน์ของเปลือกมังคุดในการรักษาโรค
ปี ค.ศ. 1930 – สาร Xanthone-Beta-mangostin ถูกสกัดออกมาจากผลมังคุด
ปี ค.ศ. 1932 – แพทย์ในประเทศสิงคโปร์ใช้มังคุดในการรักษาโรคลำไส้อักเสบโดยผลการรักษาถูกบันทึกไว้ในวารสารการแพทย์แผนจีน
ปี ค.ศ. 1956 – องค์ประกอบของโมเลกุล Xanthone-alpha-mangostin ถูกวิจัยโดยนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard
ปี ค.ศ. 1958 – โครงสร้างของสารประกอบ Xanthone-alpha-mangostin ถูกค้นพบอย่างเป็นทางการ
ปี ค.ศ. 1970 – สาร Xanthone gamma-mangostin ถูกสกัดออกมาจากผลมังคุด
ปี ค.ศ. 1980 – งานวิจัยแสดงผลว่า สารสกัดจากมังคุดมีฤทธ์ิลดโรคข้ออักเสบในหนูทดลอง
ปี ค.ศ. 1982 – งานวิจัยแสดงผลว่า สารสกัดจากเปลือกมังคุดสามารถลดแผลในกระเพาะอาหารได้
ปี ค.ศ. 1985 – สารสกัด Xanthone จากมังคุด( Mangostin-alpha )มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากไขมันชนิดไม่ดี LDL Cholesteral
ปี ค.ศ. 1986 – นักวิจัยจากประเทศไทยค้นพบว่ามังคุดมีฤทธ์ิต้านเชื้อแบคทีเรียได้
ปี ค.ศ. 1997 – งานวิจัยแสดงผลว่า สารแซนโทน มีฤทธ์ิต้านเชื้อราได้
ปี ค.ศ. 2002 – สารสกัดแซนโทนจากมังคุด (Gamma-mangostin) ถูกค้นพบว่ามีฤทธ์ิต้าน เอนไซม์ที่กระตุ้นการอักเสบของร่างกาย
ปี ค.ศ. 2004 – มังคุดถูกใช้ในการพัฒนายาแก้อักเสบ สถานการณ์การผลิตมังคุด:สวพ.8 4
ปี ค.ศ. 2005 – มังคุดถูกจัดว่าเป็นซูเปอร์ฟรุท “super fruit” ซึ่งหมายความว่าเป็นผลไม้ที่มีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยบางการศึกษามีผลงานวิจัยว่ามีผลช่วยบำรุงหัวใจและผิวหนัง
ปี ค.ศ. 2006 – สารแซนโทน แสดงผลว่ามีฤทธ์ิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
– หนังสือ New York Time Magazine ทา สารคดีเกี่ยวกับต้นกา เนิดของมังคุดและ เทคนิคในการปลูกมังคุด
– เครื่ องดื่มน้ ามังคุดเป็ นที่นิ ยมติดอันดับ 1 ใน 10 ใน Datamonitor’s ProductScan Online
ปี ค.ศ. 2007 – หนังสือกีฬา Sports กล่าวถึง บทความว่า นักอเมริกันฟุตบอล NFL Drew Brees ดื่มน้า มังคุดทุกวันเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
– Superfruit เช่น มังคุด,ทับทิม,โกจิเบอรี่ เริ่มได้รับความนิยมมาขึ้นในการนามาดูแลสุขภาพ
– สาร alpha-mangostin มีผลช่วยต้านอนุมูลอิสระในกล้ามเนื้อหัวใจในหนูทดลอง
ปี ค.ศ. 2009 – มังคุดถูกนาเสนอข่าวในต่างประเทศว่าเป็น “Superfruit ที่จะทาให้คุณห่างไกลจากหมอ”
– มังคุดถูกจัดอยู่ใน 20 สุดยอดวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร จาก สมาพันธ์เชฟปรุงอาหารทั่วโลก
ปี ค.ศ. 2010 – สารสกัดจากมังคุด มีฤทธ์ิต้านการเกิดสิวบนใบหน้าได้ (Pothitirat., et al)
– People magazine นาเสนอเรื่องเกี่ยวกับมังคุดว่าเป็น ผลไม้ยอดนิยมสาหรับคนรักสุขภาพ
– มังคุดถูกจัดอยู่ใน 5 สุดยอดอาหารที่ควรรับประทานของ Dr. Oz
ปี ค.ศ. 2011 – มังคุดถูกบรรจุเข้าไปในอาหารของเด็กอ่อน
– มังคุดถูกบรรจุเข้าไปในรายชื่อของ สุดยอดอาหาร
– มีงานวิจัยแสดงผลว่าสารแซนโทนช่วยลดระดับน้า ตาลในเลือดได้ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี ค.ศ. 2012 – มูลนิธิ Livestrong สนับสนุนการรับประทานมังคุดเพื่อดูแลสุขภาพ

ขอบคุณที่มาข้อมูล: สถานการณ์การผลิตมังคุด:สวพ.8
อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://www.doa.go.th/oard8/wp-content/uploads/2019/08/km2.pdf

Loading...