ราคาตรวจสุขภาพประจำปีของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจะค่อนข้างแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับโปรแกรมตรวจ โดยราคาค่าตรวจนั้นโรงพยาบาลเอกชนอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเล็กน้อย

แม้จะมีข้อแตกต่างในด้านของราคา แต่โรงพยาบาลทั้ง 2 ประเภทนี้ก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

 • โรงพยาบาลรัฐการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลรัฐ มีข้อดีที่ราคาค่าตรวจจะค่อนข้างต่ำแต่มีคุณภาพ และให้บริการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์มากประสบการณ์ แต่ก็แลกมาด้วยการรอคิวตรวจที่อาจใช้เวลานาน เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากนั่นเอง

  โดยราคาตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลรัฐที่เรานำมายกตัวอย่างนั้น มีด้วยกันดังนี้

  โรงพยาบาลตำรวจ

   • โปรแกรม Economic ตรวจ 12 รายการ ราคา 1,000 บาท
   • โปรแกรมตรวจสำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ตรวจ 19 รายการ ราคา 1,770 บาท
   • โปรแกรมตรวจสำหรับผู้มีอายุ 30-40 ปี ตรวจ 25 รายการ ราคา 2,420 บาท
   • โปรแกรมตรวจสำหรับผู้มีอายุ 40 ปี ตรวจ 28 รายการ ราคา 2,773 บาท
   • โปรแกรม Premium ตรวจ 35-36 รายการ ราคาเริ่มต้น 7,093 บาท

  ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์: โรงพยาบาลตำรวจ

  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

   • โปรแกรมที่ 1 ตรวจสุขภาพทั่วไป 4 รายการ สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี ราคา 410 บาท
   • โปรแกรมที่ 2 สำหรับผู้ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจ 10 รายการ ราคา 1,180 บาท

  ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 • โรงพยาบาลเอกชนการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเอกชน มีข้อดีที่ไม่ต้องรอคิวเป็นเวลานาน อีกทั้งยังมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ทีมบุคลากรมากประสบการณ์ และการให้บริการที่ดีเยี่ยม แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ค่อนข้างสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ

  โดยราคาตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลเอกชนที่เรานำมายกตัวอย่างนั้น มีด้วยกันดังนี้

  โรงพยาบาล MedPark

   • โปรแกรม Basic Check Up ราคา 4,200 บาท
   • โปรแกรม Vital Check Up เหมาะสำหรับผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไป ราคา 5,800 บาท
   • โปรแกรม Executive Check Up ตรวจ 22-24 รายการ เหมาะสำหรับอายุ 30-40 ปี ราคาเริ่มต้น 12,000 บาท
   • โปรแกรม Comprehensive Check Up ตรวจ 33-37 รายการ เหมาะสำหรับอายุ 40-50 ปี ราคาเริ่มต้น 19,000 บาท
   • โปรแกรม Platinum Check Up เหมาะสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจ 33-37 รายการ ราคาเริ่มต้น 23,500 บาท

  ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์: โรงพยาบาล MedPark

  โรงพยาบาลกรุงเทพ

   • โปรแกรม Vital สำหรับผู้มีอายุน้อยกว่า 30 ปี ตรวจ 19 รายการ ราคา 3,700 บาท
   • โปรแกรม Advanced สำหรับผู้มีอายุ 30-40 ปี ตรวจ 23 รายการ ราคา 9,900 บาท
   • โปรแกรม Executive สำหรับผู้มีอายุ 40-50 ปี ตรวจ 35-37 รายการ ราคาเริ่มต้น 16,000 บาท
   • โปรแกรม Utimate สำหรับผู้มีอายุมากกว่า 50 ปี ตรวจ 36-38 รายการ ราคาเริ่มต้น 19,600 บาท

  ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์: โรงพยาบาลกรุงเทพ

ราคาตรวจสุขภาพ

แต่ละช่วงอายุควรตรวจสุขภาพในจุดใดบ้าง?

หลังจากที่ได้ทราบราคาค่าตรวจสุขภาพกันไปแล้ว เรามาดูกันว่าในแต่ละช่วงอายุนั้นเราควรเน้นไปที่การตรวจจุดใดบ้าง เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในการเลือกซื้อโปรแกรมตรวจ ดังนี้

 • สำหรับช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี
  • การตรวจวัดพื้นฐานหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันในเลือดสูง เส้นเลือดหัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ
  • วัดความดันโลหิต (Blood Pressure) เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจโต หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตก
  • ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติในปอด และหัวใจ
  • ตรวจสมรรถภาพของไต ตรวจค่า Blood Urea Nitrogen-BUN และ Creatinine เพื่อวัดความสามารถในการขับของเสียของไต
  • ตรวจตับ เพื่อตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี (Hepatitis A, B, C) รวมไปถึงโอกาสการเป็นมะเร็งตับ
  • ตรวจปัสสาวะ (Urine Examination) เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติของระบบไตและกระเพาะปัสสาวะ
 • สำหรับผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไปสำหรับผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไปนั้นยังคงสามารถทำการตรวจได้เช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น เพียงแต่จะมีการเพิ่มโปรแกรมตรวจอย่างละเอียดขึ้นมา ดังนี้
  • ช่วงอายุ 30-40 ปี: ควรตรวจตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และ ตรวจอุจจาระ นอกจากนี้ สำหรับเพศหญิงควรตรวจมะเร็งปากมดลูก-มะเร็งรังไข่ และตรวจมะเร็งเต้านมร่วมด้วย
  • ช่วงอายุ 40-50 ปี: ควรตรวจการทำงานของต่อมไธรอยด์ (TSH) อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ตรวจสุขภาพสายตาความดันลูกตาและการได้ยิน ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด และตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
  • ช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป: ควรตรวจมวลกระดูกทั้งร่างกาย ตรวจอัตราความเสื่อมของกระดูก รวมไปถึงตรวจภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลาย