บริษัท ทิพย์มงคล555 มอบชุดตรวจโควิด-19 ให้ มูลนิธิอาสา จำนวน 45 ชุด – STANDARD™ Q COVID-19 Ag Test จำนวน 25 ชุด – ชุดตรวจโควิด – ACRO Rapid Test จำนวน 20 ชุด โดยมีตัวแทนผู้รับมอบ คุณสุทัศน์ รับมอบที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด