اير بواه مڠڬيس فكت %80 برﭼمفور اير بواه دان هربا %20 ﭼﻒ فنارين اوله كوفينني تيف موڠخول 555 ترباتس

كوفينني تيف موڠخول 555 ترباتس

راس اير مڠڬيس ساڠت فكت دري ﭼﻨﺘﺄبوري برﭼمفور اير بواه دان هربا 24 جنيس

     مڠڬيس ” دڬلر سباڬي “راتو بواه” دڠن مينومڽ اير مڠڬيس اكن مندفتكن برباڬي ويتامين دان مينرال سفرت ڬولا، ايسيد اورڬانيق، كلسيوم، فوسفوراس دان ﺫات بسي. يڠ فاليڠ فنتيڠ سكالي ادله ﺫات سينتون يڠ اد فد مڠڬيس.    

سينتون ﺫات كأجائبن دالم مڠڬيس

سكارڠ اد كاجين تنتڠ ﺫات جنيس سينتون يڠ برجومفا فد كوليت، بيجي دان ايسي مڠڬيس. دالم كاجين ساءين مڠاتكن بهوا ﺫات سينتون ساڠت برفاءيدة فد سڬي فروبتن، ايندوستري، خوسميتيق دان دڬونكن اونتوق مماسق. باڽق فاءيدة فد سڬي فماكنن دان هربا.

حاصيل كاجين دوقتور مڠاتكن ﺫات جنيس سينتون دالم مڠڬيس برخاصية فد بيدڠ فارماكولوجي يإيت مميليقي ﺫات انتي اوقسيدان اتودافت مڠهافوسكن راديكال بيبس، اد انتي بقتيريا، انتي كولت، انتي رادڠ لبه باڬوس درفد ايسفاي رين 3 كالي ليفت، مڠورڠكن رادڠ لوك سبب ﮐﻨﭽﻴڠ مانيس، مڠورڠكن كراداڠن، ممبنتو مڽمبوهكن كوليت دان مڠتتكن ليڠ فوري، مڠورڠكن ريسيكو لمق د ارتري، ممڠورڠي الهن، مڠهالڠ اينزيم HIV يڠ مڽببكن AIDS. مڠهالڠ باهن توقسيق جنتيب ﻣﻨﭽڬه كنكر. ﻣﻨﭽڬه اتروسكليروسيس يڠ مڽببكن داره تيڠڬي، ساكيت جنتوڠ، كلومفوهن، كسمفيتن فمبولوه داره كاوتق. منجاڬ اوتوت جنتوڠ، مڠورڠكن مسأله بسر جنتوڠ دان اوتوت جنتوڠ ممبسر، مڠورڠكن بڠكق دان كساكيتن عاقيبة فمبڠكقكن، مڠورڠكن ريسيكو فڠومفولن لمق فد كوليت دان سالوران داره، مڠوبتي ﭼﻴﺮيت بيريت جوك ﭼﻴﺮيت بيريت كرونيق دان برداره، ﻣﻨﭽڬه كڬتاران هوجوڠ سارف فڽاكيت فاكيسن، مڠورڠكن رادڠ كوليت دان ايلرڬي كوليت. ممفوڽاءي سيستيم منكن سارف فوست دان منمبه تكنن داره سرت منمبه ككبالن توبه.

HALAL GMP HACCP Certification      FDA 22-2-00953-2-0099
Distributed by Thipmongkol 555 Co., Ltd.

114/142, Village No. 1, Ban Mai Sub-district, Mueang District, Pathum Thani Province
Tel: +66921045555    LINE ID: thipmongkol555     Email.aswkos@gmail.com      www.thipmongkol555.com

For health benefit :drink 20-30 ml twice daily morning and evening on empty stomach follow by a glass of water. Keep in refrigerator after open.

اير بواه مڠڬيس ﭼﻒ فنارين اوله كوفينني تيف موڠخول 555 ترباتس دفرربوات درفد مڠڬيس عالمي دان سفاي راس دان خاصية لبه برتمبه مك برﭼﻤﻓﻮردڠن اير بواه دان هربا فدجمله يڠ سسواي برجمله 24 جنيس.

 

مڠڬيس ” دڬلر سباڬي “راتو بواه” دڠن مينومڽ اير مڠڬيس اكن مندفتكن برباڬي ويتامين دان مينرال سفرت ڬولا، ايسيد اورڬانيق، كلسيوم، فوسفوراس دان ﺫات بسي. يڠ فاليڠ فنتيڠ سكالي ادله ﺫات سينتون يڠ اد فد مڠڬيس. 

سينتون ﺫات كأجائبن دالم مڠڬيس

سكارڠ اد كاجين تنتڠ ﺫات جنيس سينتون يڠ برجومفا فد كوليت، بيجي دان ايسي مڠڬيس. دالم كاجين ساءين مڠاتكن بهوا ﺫات سينتون ساڠت برفاءيدة فد سڬي فروبتن، ايندوستري، خوسميتيق دان دڬونكن اونتوق مماسق. باڽق فاءيدة فد سڬي فماكنن دان هربا.

ﭼﻨﺪاوان ليڠ زي

ﭼﻨﺪاوان ليڠ زي ادله هربا ﭼﻴﻨﺎ يڠ دڬونكن سجق 2000 تاهون يڠ لالو سباڬي هربا فاليڠ سوسه دﭼﺎري دان دكاتكن ادله هربا يڠ فاليڠ برخصية دالم كالڠن هربا ﭼﻴﻨﺎ. معلومت ساءين مڠاتكن ﭼﻨﺪاوان ليڠ زي برخاصية تيڠڬي مميليقي ذات اقتيف. برخاصية بيداڠ فڠوبتن 150 جنيس دڬونكن دالم راواتن فڽاكيت سفرت كنكر، ساكيت جنتوڠ، ﻛﻨﭽﻴڠ مانيس، فڽاكيت هاتي، فڽاكيت خوليسترال تيڠڬي، ايليرڬي دان منيڠكتكن ايمونيتي ايمون.

كوﭼﻲ بري

ادله مكانن يڠ بأيك راسڽ مانيس ممبأيكن سيستيم توبه، مڠواتكن فڠليهتن، مڠواتكن سيستيم ايمون، ممبنتو سومسوم تولڠ ممبينا داره، معهالڠ راديكال بيبس. معهالڠ سيل كنكر، ملمببكن كوليت ممبنتو مڠكلكن كوليت، مڠورڠكن ڬولا داره، مڠڬالقكن فوڠسي هاتي، منيڠكتكن ايڠتن دان ممبنتو سيستيم فمبيقكن دان منيڠكتكن هورمون داره.  

 دأون جين كو

ادله هربا سجق لام دڬونكن لبه درفد 5000 تاهون برخاصية مڠهالڠ راديكال بيبس، تمفق مودا، مڠهالڠ لكتن كفيڠ داره، اليران داره برتمبه بأيك، قوات ايڠتن، قوات فڠليهتن، ممبنتو مڠهالڠ دجنراسي اوتق. منيڠكتكن سيقسوال ممبنتو فندريتأن فاكيسن.

 لو هڠ كواي

ادله هربا ﭼﻴﻨﺎ يڠ دڬونكن اوله فندريتأن فڽاكيت ﻛﻨﭽﻴڠ مانيس سباڬي فڠڬنتي كولا دڠن تنفا ريسيكو فنيڠكتن ڬولا دالم داره. مرڠسڠ فڠهاصيلن اينسولين دالم بدان، مڠهالڠ راديكال بيبس، انتي بقتيري ددالم مولوت يڠ مڽببكن كروسقكن ڬيڬي دان ساكيت ڬوسي جوك دافت انتي رادڠ.

بوڠا خم فواي

ادله هربا تالندي يڠ باڽق خاصية مميليقي اسم لاي نوليق دان مڠورڠكن لمق ددالم داره، مڽوبوركن توبوه، مڽوبوركن داره مڠوبتي داره بربيسا.

بواه تمفوراڠ

               كاجين منمو بهوا بيجي بواه تمفوراڠ باڽق فروتين دان برخاصية دسڬي فارما كولوجي. فد بيجيڽ مميليقي بيتا خيروتين لبه باڽق درفد خيرات 10 ڬندا، مميليقي لاي خوفين لبه باڽق درفد تروڠ ماسم 12 ڬندا، مميليقي لاي خوفين لبه باڽق درفد بواه-بواهن يڠ لأين، مڠهمبت راديكال بيبس دافت ﻣﻨﭽڬه سيل كنكر دڠن بأيك

 داهن جيويل واي

كاجين منمو بهوا مڠوبتي كلمهن توبه، مڠهيلڠ فڬل، ملمبوتكن سارف، مڽمبوه مسأله ﻛﻨﭽﻴڠ، مڠوبتي ساكيت فروت، مڠوبتي ﭼﻨﺪرا سارف لڠه ساكيت فيڠڬڠ دان قواتكن بدان.

بواه ملاكا

بواه ملاكا مميليقي 5 راس ياءيت ماسم، مانيس، فدس فانس، فاهيت دان خلت. دالم 1 بيجي بواه ملاكا مڠندوڠي ويتامين سي ساڠت تيڠڬي ممبنتو فانس دالم مڠوبتي ساكيت فروت، مڠوبتي كوستا ، مڠورڠي تكنن داره دان مهيلڠكن دهاڬ. 

 بواه فالا

               مڽمبوهكن كراداڠن سالوران ﻛﻨﭽﻴڠ دان فوندي ﻛﻨﭽﻴڠ. ڬونكن سباڬي اوبت تولق اڠين، نفس برسيه دان مراوات ڬڠڬوان ﻓﭽﺮنأن.

روسيللي

               كورڠكن لمق دالم داره، مڽمبوه فانس دالم، مڠواتكن سيستيم ايمون، مڽمبوه دمم برسمبور باتوق بنتو ﻓﭽﺮنأن ممبأيكن اوسوس دان ﻣﻨﭽڬه فمبسران فروستت.

كايو مانيس

مڠواتكن بدان تلق اڠين مڽمبوه لڠه۲، دمم، تيدق برسليرا، ملڬكن خوليق، مڽمبوهكن باتوق، دمم برسمبور، رادڠ اوسوس، ساكيت فروت ساعت داتڠ بولن، مڠهيلڠكن فنت دان موال.  

 بواه بليمبيڠ ڬونوڠ

               راس خلت ماسم مڽمبوهكن دمم، مڠهابيسكن داهق، ممبأيكن همفدو، تولق اڠين، مڠوبتي بيسا، ممبتولكن اڠين، منجاڬ بدان، مڠهيلڠكن باتوق، ممبأيكن ساليران ليمفاتيق دان مڠوبتي داهق بربيسا

بواه جلاوي

مڠواتكن بدان برسليرا ماكن مرڠسڠ رمبيسن همفدو اونتوق ممبأيكن سيستيم ﻓﻨﭽﺮنأن، مڽمبوهكن دمم، مڠهيلڠكن داهق، مڠوبتي باتوق سباڬي اوبت ممودهكن بواڠ اير مڠوبتي كوليت لفوه برنانه.     

بواه ترميناليا ارجونا

ممفرمودهكن ممبواڠ اير مڠهيلڠكن داهق دان تولق اڠين.

اير ملبري

ﻣﻨﭽڬه راديكال بيبس سباڬي اوبت برخاصية سجوق مڽمبوهكن فانس دالم مراس سڬر مڽمبوهكن باتوق منكن سارف مڠهيلڠكن بواسير هيدوڠ مڠهيلڠكن لڠه سندي دمم دان

 بواه انتي ديسما

               منجاڬ كصيحتن بواه فيڠڬڠ، ممودهكن ﻛﻨﭽﻴڠ مڠهيلڠكن لڠه مڽمبوهكن راحيم دان كفوتيهن، دمم بودق مڠهيلڠكن لڠه توبه بدان.

 اير تمو كوﻧﭽﻲ

راسڽ فدس فانس فاهيت مڠهيلڠكن ساكيت فروت موال كمبوڠ فروت قواتكن بدان قواتكن سيقسوال ممفرمودهكن ﻛﻨﭽﻴڠ مڠهيلڠكن فڽاكيت مولوت تكق مڽمبوهكن داره بربيسا مڠهيلڠكن برباڬي بيسا.

اير هليا

مڠهيلڠكن موال سليرا ماكن مڠهيلڠكن كمبوڠ تولق اڠين باتوق داهق مڽيحتكن بدان دافت مڠهمبت ترجاديڽ لوك فروت مڽيحتكن همفدو مڠهيلڠكن رادڠ مولوت منورونكنن تكنن داره.

اير كوڽيت

راسڽ خلت مڠهيلڠكن دمم مڠوبتي اوسوس مڠهيلڠكن كفوتيهن ممودهكن ﻛﻨﭽﻴڠ مڠوبتي داره برسومبت مڽيحتكن اليران داره مڠوبتي داتڠ بولن يڠ تيدق تراتور.    

 اير ﭼڠكيه

               راسڽ فدس مڠهيلڠكن داهق مڠهيلڠكن ڬيڬي برداره ساكيت ڬيڬي مڠهيلڠكن باون مولوت مڠهيلڠكن كمبوڠ موال تولق اڠين مڠهيلڠكن فڬل مڠوبتن داره بربيسا مڠهابيسكن داره لفس برسالين مڠوبتن ذات فد بدان

اير بواه مات كو ﭼﻴڠ

مڽوبوركن ليمفا دان جنتوڠ مڽيحتكن بدان دان سارف. قواتكن بدان سلفس بكرج كرس مڽيحتكن ايڠتن موده تيدور بدان منجادي سڬر.

 بواه ماجا

راسڽ سجوق مڠهيلڠكن فنيڠ كفلا دان بدان لمه بدان منجادي سڬر. مڠهيلڠكن فنت قواتكن ايڠتن مڠهيلڠكن فڽاكيت تيدق دافت تيدور موده لوف لمه سارف.

 اير بيجي هنجلي

               ساڠت برخاصية منجادي اوبت سجوق ممودهكن ﻛﻨﭽﻴڠ مراوات برونكيتيس دان رادڠ فارو- فارو