อุบลราชธานี

อุบลราชธานี เขต 1

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณสุภรดา ปะทิรัมย์ โทร 090-2969029 ID LINE 0914673006

อำเภอ ชื่อร้าน สถานที่
นาเยีย ร้านขายยาเฟื่องฟ้าเภสัช ตรงกันข้ามปั้ม PT อ.นาเยีย
พิบูลมังสาหาร คลื่นวิทยุอ.มาโนช 105.75 อ.พิบูลมังสาหาร
พิบูลมังสาหาร ร้านกวีกิจ ติดเซเว่นหน้าตลาดสดพิบูลมังสาหาร
ตระการพืชผล ร้านขายยาราชาฟาร์มาซี แยกไฟแดงทางไปเขมราฐ
ดอนมดแดง ร้านขายยาบุญจันทรา ตรงกันข้าม อบต.อำเภอดอนมดแดง
กุดข้าวปุ้น ร้านขายยามนัสโอสถ สามแยกหนองผือ-กุดข้าวปุ้นข้างเซเว่น
เดชอุดม ร้านขายยาพรพิทักษ์เภสัช อำเภอเดชอุดม
บุญฑริก ร้านขายยานุชราพรเภสัช อยู่ข้างร้านตู่โทรทัศน์
สำโรง ร้านขายยายาขวัญ  ยาแก้วเภสัช ตรงข้ามกับโรงพยาบาลอำเภอสำโรง
ม่วงสามสิบ ร้านขายยาดีล้ำเภสัช ตรงกันข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โพธ์ไทร คลื่นวิทยุบ่าวเซียงต๊อด  106.75 อ.โพธิ์ไทร

 

อุบลราชธานี เขต 2

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณสิทธิ์ โทร 097-919-5455 ID LINE allzan555

เดชอุดม ร้านขายยาพรพิทักษ์เภสัช ตรงข้ามสถานีตารวจภูธรเดชอุดม
เดชอุดม ร้านมาติวงค์ ในตลาด บขส.เดชอุดม
เดชอุดม ร้านธนกรเภสัช ใกล้กับ ปั้มน้ามันปตท.เดชอุดม
เดชอุดม ร้านเสวยสุข 3 สี่แยกทางเข้าวัดคาสมบูรณ์ ต.โพนงาม
เดชอุดม ร้านขายยานานาเวชภัณฑ์ ตรงข้ามโรงสีประสิทธิ์ชัย บ้านโคกกระแต ต.นาส่วง
เดชอุดม ร้านอัฒพร (น้องอุ๋ม) อยู่เยื้องโรงเรียนบ้านกลาง ต.กลาง
ทุ่งศรีอุดม ร้าน 888 เครื่องดื่ม ตรงข้ามปั้มน้ามันทุ่งศรีอุดม ถนน2214
ทุ่งศรีอุดม T&G มินิมาร์ท ถูกดี ถูกจัง ติดถนนหลัก2214
น้าขุ่น ร้านขายยาชุมชนน้าขุ่น ติดกับ ธกส.น้าขุ่น
น้ายืน ร้านพาฝัน พันธุ์ไม้ ข้างโรงเรียนน้ายืน
น้ายืน สถานีวิทยุคนรักน้ายืน 106.00 บ้านน้ายืน
นาจะหลวย ร้านอินดี้ มาร์ท ตรงข้ามวัดโนนแดง ต.บ้านตูม
นาจะหลวย ร้านขายยาปริญญาเภสัช ตลาดสดเทศบาลนาจะหลวย
นาจะหลวย ร้านขายยานาจะหลวยเภสัช ตรงข้ามที่ว่าการอาเภอนาจะหลวย
นาจะหลวย ร้านน้องจ๋า2 เยื้องธนาคารออมสินนาจะหลวย
บุณฑริก ร้านขายยานุชราพรเภสัช ติดกับห้างทองเยาวราช
บุณฑริก ร้านอุดมผลพาณิชย์ เยื้องกับกิจตรงยามาฮ่า
บุณฑริก ร้านป.ปลา เซ็นเตอร์ บ้านดอนตะโน ต.นาโพธิ์
บุณฑริก ร้านไปรษณีย์อ่างศิลา(ร้านปรมี) เยื้องตลาดสดเทศบาลตาบลอ่างศิลา
สิรินธร ร้านศรีอุดม ตรงข้ามเกษตรอาเภอสิรินธร
สิรินธร ร้านถาวรเซ็นเตอร์ ติดกับคลังยา หน้าด่านช่องเม็ก
สิรินธร ร้านทรัพย์สมบูรณ์ สามแยก ต.คาเขื่อนแก้ว
โขงเจียม ร้านแม่พรพาณิชย์ ข้างแฟรตตารวจโขงเจียม
โขงเจียม ร้านโชคชัย ปากทางเข้าบ้านทรายมูล ต.ทรายมูล
ตาลสุ่ม ร้านไข่กาพานิช ติดกับมินิบิ๊กซีตลาดสดเทศบาลพิบูลฯ
ตาลสุ่ม ร้านขายยาบ้านยาดี ติดกับปั้มน้ามันบางจาก
ตาลสุ่ม ร้านจิราภรณ์ ติดกับ ธกส.ตาลสุ่ม
สว่างวีระวงค์ ร้านขายยามณเฑียร ติดกับ ธกส.สว่างวีระวงค์