สุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณ ไชยษิฐ  ลุนใต้ ID LINE : E22hzn โทร 097-2517209

จังหวัดสุราษฎ์รธานี

อ. เมือง

1.ร้านเพ้งแซ่ตึ้ง  อยู่ถนนคนเดิน ท่าเรือนนอน

2.ร้านดรักเซนเตอร์   อยู่ถนนดอนนก ติด 7 – 11

3.สถานีวิทยุ 96.25 Mhz

อ. พุนพิน

1.ร้านนวเภสัช ตรงข้ามโรงพยาบาลพุนพิน

อ. นาสาร

1.ร้านหมอยาชุมชน2  อยู่ตลาดนาสาร ใกล้ธนาคารทหารไทย

อ. เคียนซา

1.ร้านบ้านยาจันทวงค์  บ้านปลายพริก  เยื้องธนาคารไทยพานิชย์

อ. เวียงสระ

1.ร้านสนั่นฟาร์มาซี อยู่ตลาดบ้านส้อง ใกล้ธนาคารกสิกรไทย

2.สถานีวิทยุ 93.25 Mhz