สิงห์บุรี

ติดต่อผู้จัดการเขต คุณ ปราริชาติ เล๊าะเหม็ง (K.ปอนด์) ID LINE : 0924994355 โทร 0924994355

จุดขาย จังหวัดสิงห์บุรี

เมือง ร้านขายยาบ้านหมอยา  อยู่หน้าตลาดปลาสิงห์บุรี ใกล้คลินิคหมอสมหมาย
เมือง ร้านขายยาฮงหยูโอสถ  ถนนพันเรือง อยู่ข้างร้านทองแม่กิมลี้
ค่ายบางระจัน สถานีวิทยุ 90.75 MHz สถานีวิทยุ 90.75 MHz
ค่ายบางระจัน ร้านค้าพี่กำไร  อยุ่ตรงข้ามวัดหนองกระทุ่ม
ค่ายบางระจัน ร้านน้องนิ อยู่ตลาดชุมชนบ้านดอนตะโหนด 
ค่ายบางระจัน ร้านฝน-ฟ้า อยู่ตำบลคอทราย ติดกับที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4
บางระจัน ร้านขายยาสุนันท์เภสัช  อยู่ตลาดบางระจันแยกไหสี่หู
บางระจัน ร้านขายยาท่าข้าม สาขา 3 ชันสูตร อยู่ในตลาดสดยิ่งรวย
อินทร์บุรี ร้านขายาประเสริฐไพบูลย์   อยู่ใจกลางตลาดอินทร์บุรีติดกับ 7 – 11 
ท่าข้าม ร้านอู๊ดค้าข้าว อยู่เยื่องกับศาลาเอนกประสงค์ ม.6 ใต้วัดโพธิ์สังฆาราม (วัดพริก) 
ท่าข้าม ร้านขายยาท่าข้ามเภสัชสาขา 1 ท่าข้าม อยู่ตรงข้ามตลาดท่าข้าม ติดกับ 7 – 11 
ท่าช้าง ร้านขายยาท่าข้าม สาขา 2 ท่าช้าง ข้างปั้มเอสโซ่ ก่อนถึง 7-11 ท่าช้าง