สระบุรี

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณ ชาคริยา หงสา ID LINE : 0967126428 โทร 061-4181154

อำเภอ                                เขต                             ชื่อร้าน                          สถานที่
เมือง เมืองสระบุรี ร้านเจริญทองเภสัช ตลาดนอกซอยศาลเจ้า
    ร้านยา99 ตรงข้ามทางเข้า บ.ข.ส.สระบุรี
    ร้านยาดีเภสัช หลัง บ.ข.ส.สระบุรี
    ร้านยาแฟมิลี่ ติดเซเว่นตลาดนัดบ้านอ้อย
    ร้านธนากรเภสัช ติดเซเว่นตลาดโคกหนามแท่งพระพุทธฉาย
    ร้านขายยาศรีทอง ตลาดกุสุมาล ถนนเรียบทางรถไฟ
    ร้านชุมชนเภสัช ตลาดการเคหะสระบุรี
แก่งคอย ต.แก่งคอย ร้านอภินันท์เภสัช หน้าวัดแก่งคอย
  ต.ตาลเดี่ยว ร้านขายยา ก.เภสัช ตรงข้ามห้างเอกภาพตลาดตาลทอง
    ร้ายยาเภสัช1 ตลาดตาลทอง
  ต.บ้านป่า ที่บ้านคุณตาบาง บ้านช่องเหนือซอย7
  ต.ทับกวาง ร้านเสริมสวยคุณปิ่น แยกหอนาฬิกาดรงเรียนนิคม1
    ร้านช่างคมท่อไอเสีย ชุมชนสพาน3 ตรงข้ามปั๊มเอสโซ่
มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก ร้านรุ่งเรืองเภสัช อยู่ชุมชนเพชรไผ่ทอง
    ร้านพรหมเภสัช ข้างทางรถไฟ ติดธนาคารกสิกรไทย
    ร้านพีแอนด์พีฟาร์มาซี ตลาดศรีทองคำ
วังม่วง อ.วังม่วง ร้านเพิ่มสวยบิวตี้1 ตลาดวังม่วง
    ร้านเพิ่มสวยบิวตี2 ติดไปรษณีวังม่วง
พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท ร้านสาวิตรีเภสัช ตลาดนิคมพระพุทธบาทข้างร้านทองเพชรมังกร
    ร้านสุกฤษฎิ์เภสัช ตลาดนิคมพระพุทธบาทติดหอนาฬิกา
  ต.เขาวง ร้านคุณดา ตรงข้ามโรงไก่คาร์กิ้นเขาวง
  ต.หน้าพระลาน ร้านธรเทพเภสัช ติดร้านทองธรเทพ
บ้านหมอ อ.บ้านหมอ ร้านบ้านหมอเภสัช ตรงข้ามตลาดสดบ้านหมอ
  ต.บ้านครัว ร้านยาเภสัช2 ตลาดท่าลานติดเซเว่นสพาน12
  ต.ไผ่ขวาง ร้านแม่อุดม หน้าวัดหนองพันเรือ
  ต.บางโขมด สถานีวิทยุพิทักษ์บ้านหมอ 99.75 MHz บ้านหมอ
ดอนพุด   ร้านขายยาดอนพุดเภสัช อยู่หลังเซเว่นดอนพุด
เสาไห้ ต.เสาไห้ ร้านท่าลานเภสัช2 ตรงข้ามโรงสีเยื้องวัดป๊อกแป๊ก
  ต.พระยาทด ร้านค้าผู้ใหญืไพจิต ดวงศิริ บ้านหนองจิก หมู่4
  ต.สวนดอกไม้ ร้านจักร์ ฟาร์มาซี ติดร้านวัสดุก่อสร้างฐิณาทรัพย์
หนองแซง อ.หนองแซง ร้านยาเดี เภสัชหนองแซง ตลาดใหม่ข้างเซเว่นหนองแซง
หนองแค   ร้านขายยาเมฆสวัสดิ์ ตลาดหนองแคเยื้องธนาคารออมสิน
  ห้วยทราย ร้านพรชัย เภสัช ตลาดนัดโคกกระถิน
    ร้านอารีย์ เภสัช ตลาดนัดห้วยทราย
  ต.โคกแย้ ร้านยาเภสัช3 หลังนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ติดตลาดนัดโคกแย้
  ต.คชสิทธิ์ ร้านไทยรุ่งเรืองเภสัช ติดตลาดสดเทศบาลคชสิทธิ์
วิหารแดง อ.วิหารแดง ร้านรุ่งเรื่องฟาร์ซี ตลาดวิหารแดง ช้างร้านทองเพชรรัตนื