แพร่

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่
ติดต่อผู้จัดการเขต คุณแก้วกาญจน์ ต่อชีวัน ID LINE : 0862424789  โทร 085 171505

1 ร้านขายยาสยามเภสัช  ร้านอยู่หน้าตลาดสด บ้านทุ่ง ถนนช่อแฮ ใกล้ธนาคารกสิกรไทย

2 ร้านขายยาเพชราเภสัช อยู่ติดธนาคารออมสินทุ่งโฮ้ง ตรงข้าม รร.บ้านทุ่งโฮ้ง

3 อ.สูงเม่น ร้านขายยาแสงไทยเภสัช อยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสูงเม่น

4 ต.เวียงทอง ร้านขายยาเวียงทองเภสัช อยู่ติดตลาดบ้านบ่อ

5 อ.หนองม่วงใข่ ร้านขายยาเกรียงไกรเภสัช อยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจหนองม่วงใข่ ติดธนาคาร ธกส.

6 ร้านเสงี่ยมพานิชย์ อยู่ในตลาดสดหนองม่วงใข่

7 อ.สอง ร้านขายยา วิวัฒน์โอสถ

8 ร้านวิมลรัตน์พานิชย์ อยู่ ม.4 บ้านนาไร่เดียว

9 ร้านป้าม้วน อยู่บ้านปงค่า ม.6

10 ร้านค้าคุณประกิจ คุณสดใส อยู่บ้านดงเจริญ ต.หัวเมือง

11 อ.ร้องกวาง ร้านขายยาอภิชาติเวชภัณฑ์ อยู่ตลาดร้องกวาง

12 ร้านค้านกปากทาง ร้านอยู่สี่แยกร้องเข็ม

13 อ.เด่นชัย ร้านขายยา ท่งจี่ตึ้ง หรือร้านยาบัวลักษณ์ ร้านอยู่ตรงข้ามธนาคาร ธกส.เด่นชัย

14 อ.ลอง ที่คลื่นสถานีวิทยุ 95.00 อ.ลอง

15 บ้านดอนทราย ปากทางถนนใหญ่ ลอง-แพร่

16 ร้านขายยาประสงค์ฟาร์มาซี อยู่ตรงข้ามตลาดสดวัดศรีดอนคำ

17 ร้านค้าแม่พร อยู่บ้านนาหม้อ เยื้องโลตัสเอกเพลส 

18 ร้านค้าปิ่นทอง หรือน้องตุ๊กตา อยู่บ้านปากกลาง

19 ร้านค้าคุณสุนันทา บ้านปิน อยู่ตรงข้ามศาลเจ้าบ้านปิน

20 บ้านดีเจหนุ่มเสก อยู่บ้านนาตุ้ม

21 ร้านค้ากรรณิการ์ อยู่บ้านต้นม่วง  ต.บ่อเหล็กลอง

22 ร้านค้าแม่แก้วมา อยู่บ้านค้างตะนะ

23 ต. เวียงต้า ผาหมอก ร้านค้าป้าอ่อง อยู่แยกเวียงต้า

24 ต.เวียงต้า ร้านคุณพยอม อยู่ย้านป่าแป้น ม.1

25 อ.วังชิ้น สถานีวิทยุวังชิ้นเรดิโอ

26 ร้านประเสริฐรุ่งเรือง อยู่ติดนิ่มซีเส็ง เยื้องๆ ธนาคาร ธกส. วงชิ้น

27 ร้านค้าสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น อยู่ม.7 ถนน ลอง-วังชิ้น

*ร้านค้าสหกรณ์การเกษตร สาขาป่าสัก ปั๊มน้ำมันสหกรณ์ บ้านกระต๋อม

*ร้านค้าสหรกรณ์การเกษตร สาขา นาพูน ปั๊มน้ำมันสหกรณ์ บ้านนาปลากั้ง

28 ร้านค้าแม่สาด บ้านวังแฟน อยู่ข้างวัดบ้านวังแฟน

29 ร้านขายยาแสงเทียนฟาร์มาซี ซอย 6