พังงา

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณไชยษิฐ ลุนใต้ ID LINE : E22hzn โทร 097-2517209

จังหวัดพังงา

อ. ตะกั่วทุ่ง

1.ร้านสุขสวย ต.โคกกลอย สี่แยกโคกกลอยตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาโคกกลอย

อ. ท้ายเหมือง

1.ร้านรวมพลเภสัช ร้านอยู่ตรงข้าม 7-11 ต.ท้ายเหมือง

2.ร้านทับละมุเภสัช อยู่ตรงข้ามวัดลำแก่นใกล้ ป๊ม ปตท

อ. ตะกั่วป่า

1.ร้านนภาเภสัช ตรงข้ามวัดย่านยาว

2.สถานีวิทยุคึกคักเรดิโอ 101.25 Mhz

อ. ทับปุด

1.ทับปุดคลีนิค อยู่ตรงแยกทับปุด