หนองบัวลำภู

หนองบัวลำภู ติดต่อผู้จัดการเขต ดีเจอึ่งเพ่า 081-261-9355

จุดจำหน่ายในจังหวัด หนองบัวลำภู

อำเภอเมือง

 • ที่ร้านสมหวังซูเปอร์ มาร์เก็ต บ้านดอนนาดี ตำบลบ้านขาม (สามารถรูดบัตรประชารัฐ)
 • ที่แม่วนิดา แก้วจันดา อยู่ข้างร้านอเมซอน อำเภอเมือง
 • ที่สถานี วิทยุรั้ว เส-มา ครุครามเรดิโอ FM75MHz บ้านข้องโป้ ตำบลบ้านขาม
 • ที่แม่หนูเทียน ศรีภูธร บ้านลาดกลาง ตำบลป่าไม้งาม
 • ที่แม่ม่าย ใจสดชื่น บ้านไทรงาม ตำบลนาเฟือง
 • ที่สาว 2,000 ปี บ้านบกโนนเรียง ตำบลบ้านพร้าว

อำเภอศรีบุญเรือง

 • ที่ดีเจ อึ่งเพ่า สถานีวิทยุ จักจั่น เรดิโอ FM 104.50MHz
 • ที่แม่ทองใส เพิ่มปัญญา บ้านวังคูณ-วังแคน ตำบลโนนสะอาด

อำเภอหนองนาคำ

 • ที่แม่ทองแดง-พ่อเขียว ก้อกอง บ้านธาตุน้อย ตำบลกุดธาตุ

อำเภอโนนสัง

 • ที่เจ๊อุ้ย คนงาม บ้านโคกม่วงชุม ตำบลโนนเมือง

อำเภอภูเวียง

 • สั่งซื้อได้ที่อ้ายพัน-เจ้ติ๋ม บ้านห้วยบง