น่าน

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่
ติดต่อผู้จัดการเขต คุณแก้วกาญจน์ ต่อชีวัน ID LINE : 0862424789  โทร 085 1715050

อ.เมือง

1 ร้านขายยาอุดมเภสัช อยู่สี่แยกอุดมเภสัช

2 ร้านขายยาจตุพรเภสัช อยู่ปากทางตลาดปางค่า หรือตลาดน่านเจ้า

3 ร้านค้าแม่ผิน อยู่บ้านเด่นใหม่ ตรงข้าม อบต.ไชยสถาน

4 ร้านค้าผู้กองไกรวุฒิ อยู่บ้านดองเฟือง ต.เรือง

 5  ร้านละออการค้า อยู่ตรงข้ามวัดผาสิงห์ ต.ผาสิงห์

อ.ภูเพียง

6 อ.ภูเพียง ร้านขายยาศูนย์ยาบ้านแสงดาว ติดเซเว่นบ้านแสงดาว

7 ร้านบ้านยาภูเพียง อยู่ติดเซเว่นม่วงตึ๊ด

8 ร้านกอระภัทรสังฆภัณฑ์ อยู่ตรงข้ามตลาดชุมชนบ้านใหม่น้ำแก่น เยื้องๆ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.น้ำแก่น

อ.เวียงสา

9 อ.เวียงสา ร้านขายยาธนพงศ์เภสัช  ร้านอยู่ตลาดเวียงสาใกล้ ธนาคารกสิกรไทย

10 ร้านค้าอำภา อยู่ติดตลาดบ้านไผ่งาม ต.ส้าน

11 ร้านครอบครัวยา อยู่สามแยกเวียงสา ตรงข้ามเทสโก้โลตัสเวียงสา

12 ร้านค้าแม่ประนม อยู่บ้านท่าดอนไชย ต.นาเหลือง

อ.นาน้อย

13 อ.นาน้อย คลื่นสถานีวิทยุ เสาดินเรดิโอ 98.00

14 ร้านขายยาอิ่มสุขเภสัช อยู่ตรงข้ามธนาคาร ธกส.นาน้อย

อ.ท่าวังผา

15 ร้านค้าสหกรณ์ท่าวังผา

16 ร้านมีนาอาหารเสริม อยู่ในตลาดท่าวังผา

17 ร้านค้าแม่บัวคำ อยู่ใกล้วัดดอนตัน ต.ศรีภูมิ

18 ร้านอุไรการค้า ขายข้ามหลามอยู่สี่แยกไฟแดงบ้านอาฮาม

19 ร้าน ส.บริการ มีปั๊มน้ำมัน อยู่บ้านปง 2 ต.ตาลชุม

20 ร้านค้าเจ๊โอ๋ อยู่บ้านท่าค้ำ ใกล้โรงเรียนบ้านท่าค้ำ

21 ร้านพัฒนา หรือพี่น้อย อยู่บ้านถ่อน ต.จอมพระ

22 ร้านค้าแม่ทอง ร้านธงฟ้า อยู่บ้านแหน1 ต.ผาทอง

23 ร้านค้าแม่สมหวัง อยู่ใกล้ตลาดสดบ้านนาหนุ่นหนึ่ง ต.แสนทอง

24 ร้านสงกรานต์การค้า อยู่บ้านแหน2 ต.ผาตอ

25 ร้านคลังยาท่าวังผา อยู่ในตลาดท่าวังผา ติดธนาคารออมสิน

อ.ปัว

ร้าน กอเวชภัณ อยู่ในตลาดสดปัว ตึกสีเขียว

27 ร้านค้าสหกรณ์บ้านตีนตก ต.ศิลาแลง

28 ที่พ่อทนแม่คำแปลง บ้านสันติสุข ต.สถาน

อ.เชียงกลาง

29 ร้านค้าชัชวาล อยู่ตรงข้ามตลาดสดเชียงกลาง

30 ร้านค้าป้านวลลุงหนุ่ย อยู่หน้าโรงเรียนไตรมิตรวิยา บ้านพูล ต.พญาแก้ว

อ.ทุ่งช้าง

ร้านขายยาเจริญพรเภสัช

32 คลื่นสถานีวิทยุ ทุ่งเอราวัณ 89 MHz

33 อ.สองแคว

 คลื่นสถานีวิทยุงาช้างดำ เรดิโอfm 87.75 ดีเจนิดธนพร

34ร้านเจพีพานิชย์

อ.ปัว

ร้านค้าพ่อสนิทแม่ขันแก้ว ข้างวัดบ้านพาน ต.แงง

18 ร้านอุไรการค้า ขายข้ามหลามอยู่สี่แยกไฟแดงบ้านอาฮาม

19 ร้าน ส.บริการ มีปั๊มน้ำมัน อยู่บ้านปง 2 ต.ตาลชุม

20 ร้านค้าเจ๊โอ๋ อยู่บ้านท่าค้ำ ใกล้โรงเรียนบ้านท่าค้ำ

21 ร้านพัฒนา หรือพี่น้อย อยู่บ้านถ่อน ต.จอมพระ

22 ร้านค้าแม่ทอง ร้านธงฟ้า อยู่บ้านแหน1 ต.ผาทอง

23 ร้านค้าแม่สมหวัง อยู่ใกล้ตลาดสดบ้านนาหนุ่นหนึ่ง ต.แสนทอง

24 ร้านสงกรานต์การค้า อยู่บ้านแหน2 ต.ผาตอ

25 ร้านคลังยาท่าวังผา อยู่ในตลาดท่าวังผา ติดธนาคารออมสิน

อ.ปัว

ร้าน กอเวชภัณ อยู่ในตลาดสดปัว ตึกสีเขียว

27 ร้านค้าสหกรณ์บ้านตีนตก ต.ศิลาแลง

28 ที่พ่อทนแม่คำแปลง บ้านสันติสุข ต.สถาน

อ.เชียงกลาง

29 ร้านค้าชัชวาล อยู่ตรงข้ามตลาดสดเชียงกลาง

30 ร้านค้าป้านวลลุงหนุ่ย อยู่หน้าโรงเรียนไตรมิตรวิยา บ้านพูล ต.พญาแก้ว

อ.ทุ่งช้าง

ร้านขายยาเจริญพรเภสัช

32 คลื่นสถานีวิทยุ ทุ่งเอราวัณ 89 MHz

 อ.สองแคว

33 คลื่นสถานีวิทยุงาช้างดำ เรดิโอfm 87.75 ดีเจนิดธนพร

34ร้านเจพีพานิชย์

อ.ปัว

35 ร้านค้าพ่อสนิทแม่ขันแก้ว ข้างวัดบ้านพาน ต.แงง