นครพนม

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขตครูวุฒิ ทุ่งทองเรดิโอ 098-1452595

สปป.ลาว ติดต่อ ดีเจ.เอกกะไซ 020-55-751 811
สปป.ลาว บ.กุดจับติด เจ๊โตนี่ 96504193

จังหวัดนครพนม
อ.เมือง

– คลินิกยา อยู่หน้าตลาดสด บ้านกลาง

– ร้านแม่เวียง อยู่ติดกับตลาดนัดไทย-ลาว บ.หนาด ต.บ้านกลาง

-ร้านค้ากองทุน หมู่ 5 บ.คำเตย ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม

-ร้านน้องน้ำตาล จ่าทีป อยู่ตรงกันข้ามหน้าโรงเรียน บ.นาหลวง

-ร้านธงฟ้าประชารัฐออมกะอาร์ม บ.เหล่าภูมี ต.หนองญาติ

-ร้านท็อปเท็น มินิมาร์ท บ.ดอนแดง ต.คำเตย

-ร้านพูลทวีการค้า บ.ดอนแดง ต.คำเตย

-ร้านรุ่งทิพย์ บ.หนองบัว ต.นาทราย

-ร้านวิภาพรการ บ.หนองแซง ต.วังตามัว

-ร้านยานาโพธิ์ฟาร์ม่า ต.วังตามัว

-ร้านน้องใหม่ซุปเปอร์ ตรงกันข้าม ตลาดนาโพธิ์ ต.บ้านผึ้ง

-ร้านตะวันช็อป เยื้องโรงเรียบ้านวังตามัว ต.วังตามัว

-ร้านธงฟ้าประชารัฐ คุณสุพัตรา บ.คำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม

อ.ปลาปาก

-ร้านยุพิณการค้าอยู่ตลาด บ.นกเหาะ ต.โคกสูง

-ร้านธงฟ้าประชารัฐาญชัย เจ๊ดาว อยู่ตรงกันข้าม วัดธาตุมหาชัย

-ร้านเจ๊ไก่ น้องกอหญ้า บ.สีทน ต.โคกสว่าง

-ร้านเพชรการค้า ข้างตลาดสด อ.ปลาปาก

-ร้านเภสัชกรสิทธิพงษ์ทั้ง 3 สาขา อ.ปลาปาก,อ.เรณูนคร อ.วังยาง.

-ร้านค้าประชารัฐ บ.ดอนดู่ หมู่ 12 ต.กุตาไก้

-ร้านแม่คือ บ.ตับเต่า ต.หนองเทา อ.ปลาปาก

ร้านสุระชัย เภสัช ต.หนองฮี

อ.วังยาง

– ร้านวังยางเภสัช ตรงกันข้ามโรงเรียนวังยาง

อ.นาแก

-ร้านเภสัชกรมิ้น ใกล้ คลินิกหมอญี่ปุ่น

-ร้านทัยการไฟฟ้า อยู่ติดกับตลาดสด ต.พระซอง

-ร้านหมวยอินเตอร์ ยายเพ็ญ บ.หนองสังข์ ต.หนองสังข์

-ร้านธงฟ้าปกรณ์หรืร้านสาริตา บ.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.นาแก

-ร้านอาภัสรา ป๋าแก้ว บ.ยางคำ ต.หนองบ่อ อ.นาแก

-ร้านออโต้ บ.จำปา ต.ก้านเหลือง

อ.ธาตุพนม

-ร้านพรเจิญทรัพย์คุณติ๋ว บ.โพนแพง ต.โพนแพง

-ร้านมียาฟาร์มาซี หน้าตลาดสด ต.นาถ่อน

-ร้านโอเล่ บ.กุดฉิม หมู่12 ต.กุดฉิม

-ร้านธงฟ้าประชารัฐ ข้างตลาดสด บ.แสนพัน ต.แสนพัน

-ร้านจ้าวเจริญเภสัช ข้างไปรษณีย์ ธาตุพนม

-ร้านเอ็มฟาร์มาซี เยื้องวัดหัวเวียงด้านทิศใต้

-ร้านสามA ปั้มน้ำมัน บ.น้ำก่ำ ตำบลน้ำก่ำ

-ร้านน้องเล็ก บ้านต้อง อยู่ติดกับถนนสายธาตุพนม-มุกดาหาร

-ร้านโสเจ้ง บ้านโปร่ง ต.ฝั่งแดง

-ร้านค้าชุมชน บ.คับพวง ต.น้ำก่ำ

-ร้านพ่อทูลการค้า บ.ทรายมูล ต.น้ำก่ำ

-ร้านได่มอน บ.ดอนชาติ ต.ชะโนด