มุกดาหาร

มุกดาหาร ติดต่อผู้จัดการเขต คุณสิทธิ์ โทร 097-919-5455

อำเภอ ตำบล ร้านค้า จุดสังเกตุ
เมือง ร้านขายยา เภสัชกรกรรณิการ์ ในตลาดราตรี ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด
เมือง ร้านขายยา สิริเภสัช ติดกับห้างทองพรเจริญ 3 ตรงข้ามคลินิกเด็กหมอบู
เมือง ร้านขายยา ฟาร์แคร์ ข้างโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก เยื้องวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
เมือง ร้านขายยา ศักดิ์ชัยโอสภ ในตลาดสดเทศบาล 1 เมืองมุกดาหาร
เมือง ร้านขายยา คลังยาศูนย์ไหม อยู่ในปั้ม ปตท.ศูนย์ไหม
เมือง ร้าน เสงี่ยม อยู่ในตลาดอินโดจีน
เมือง คำป่าหลาย ร้านขายยา คำป่าหลายเภสัช ติดกับปั้ม ปตท.คำป่าหลาย
เมือง คำป่าหลาย ร้านนัฐพรรณ (เจ๊หวี) ข้างสถานีตำรวจคำป่าหลาย
นิคมคำสร้อย ร้านขายยา คลังยากรุ๊ป ตรงข้ามตลาดสดนิคมคำสร้อย ทางไปอำเภอหนองสูง
นิคมคำสร้อย ร้านศรีขนอม อยู่ในตลาดสดนิคมคำสร้อย
หนองสูง ร้านขายยา สมชายเภสัช อยู่ติดกับ เซเว่นอิเลเว่น ตลาดสดหนองสูง
คำชะอี ร้านขายยา คำชะอีเภสัช อยู่ติดกับเซเว่นอิเลเว่นคำชะอี
ดงหลวง ร้ายขายยา ดงหลวงเภสัช อยู่เยื้องกับสถานีตำรวจภูธรดงหลวง
หว้านใหญ่ ร้านขายยา หว้านใหญ่เภสัช อยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่
หว้านใหญ่ ร้านซุปเปอร์ถูก 2020 อยู่ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่
หว้านใหญ่ ร้านไทยประดิษฐ์ อยู่ในหมู่บ้านหว้านใหญ่
ดอนตาล ร้านขายยา คลังมุก ในตลาดสดเทศบาลตำบลดอนตาล
ดอนตาล ร้านสกุลไทย บิวตี้ช็อป อยู่ใกล้กับโรงเรียนชุมชนดอนตาล
ดอนตาล เหล่าหมี ร้านดอกอ้อ อยู่ในปั้มน้ำมันดอกอ้อ สี่แยกบ้านนายอ
ดอนตาล ป่าไร่ ร้านพรมจันทร์(พ่อสุขแม่กลม) ตรงข้าม ธกส.ป่าไร่

 

สปป.ลาว แขวงสุวรรณเขต

แขวง ร้านค้า จุดสังเกตุ
สุวรรณเขต ร้านนางกึ่ม ตลาดเซโน สะหวันเขต โทร.02098923111
สุวรรณเขต ร้านสมหมาย ไชยะวง บ้านดงหนองขุ่น
สุวรรณเขต ร้านนางเตี้ย ตรงข้ามโรงเรียนการแพทย์ บ้านท่าแห่ เมืองไกรสอน พรหมวิหาร สะหวันเขต
สุวรรณเขต ร้านแม่เชียร อยู่ตลาดสดบ้านม่วงไข่
สุวรรณเขต ร้านแม่ไล ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตลาดจีน ปากส่อง เมืองสองคอน
สุวรรณเขต ร้านมหาโชค อยู่คิวรถเมย์สะหวันเขต