ลำพูน

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณ เต้ ธเนศ 0945495334

อำเภอ ชื่อร้าน สถานที่
เมือง ร้านพัศพงค์เภสัชกร อยู่ตรงข้ามธนาคาร ธกส สาขาลำพูน
เมือง ร้านเจริญพรเภสัช อยู่ปากทางเข้ากาดหนองดอก
เมือง ร้านธงชัยเภสัช อยู่ตรงข้ามตลาดเช้าป่าเห็ว
ป่าซาง ร้านป่าซางเภสัช อยู่ตรงข้ามธนาคาร ธกส สาขาป่าซาง
บ้านโฮ่ง ร้านถาวรเภสัช อยู่ข้างธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโฮ่ง