กาฬสินธุ์

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณ ชาคริยา หงสา ID LINE : 0967126428 โทร 061-4181154

อำเภอ ตำบล ชื่อร้านค้า ที่อยู่
อ.เมือง ต.กาฬสินธุ์ ร้านขายยาบุญยงค์เภสัช ตลาดทุ่งนาทองข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา
    ร้านขายยาชัยยงค์เภสัช ถนนกาฬสินธุ์
  ต.ลำปาว ร้านค้าพีเคออโต้เซลล์ป้ายขาว(หรือร้านครู ดุลย์ ครูขวัญ) ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมหนองสอ
อ.หนองกรุงศรี   ร้าน ภ.ภัทร เภสัช ตลาดหนองริวหนัง
อ.ห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก ร้านค้าคุณหนิง บ้านเนินลาด
อ.ท่าคันโท ต.ดงสมบูรณ์ ร้านค้าแม่ตุ่น บ้านไทยเจริญ ม.9
อ.เมือง ต.เชียงเครือ ร้านปราชญาเภสัช บ้านแกแปะ
อ.ดอนจาน ต.ดอนจาน ร้านเภสัชกรสายัญห์ บ้านดอนจาน สี่แยกเมืองดอนจาน
อ.เมือง ต.นาจารย์ ร้านห้าแยกมาร์ทหรือร้านครูโหน่ง บ้านาจารย์ ห้าแยกถังประปา
    ร้านยาปพิชญาฟาร์มาซี ตรงข้าม ร.พ.ส.ต.บ้านนาจารย์
อ.เมือง ต.บึงวิชัย ร้านน้องหนาม บ้านบึงวิชัย ทางเข้าหมู่บ้านบึงวิชัย
อ.ยางตลาด ต.ดอนสมบูรณ์ ร้านเอกชัยพานิชย์ บ้านดอนย่านาง ทางเข้าบ้านดอนย่านาง
  ต.อุมเม่า ร้านคะนึงนิตย์ เภสัช ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลโคกศรี

 

 

 

    ร้านวางใจเภสัช ข้างร้านรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าติดโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
อ.สหัสขันธ์ ต.โนนบุรี 93.50MHz สถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ม.6 อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
    ร้านค้าพ่อนิพัน ศรีจันทร์ หมู่ 4 บ้านโนนสามัคคี
  ต.โนนน้ำเกลี้ยง ร้านรุ่งทรัพย์การค้า ข้างร้านหมูกระทะแพรวา
อ.คำม่วง   ร้านขายยาจินตนา เภสัช ตลาดคำม่วง
    สถานีวิทยุหนุ่มยุทธุ์  97.25 MHz
    ร้านคลังยา เภสัช ตลาดคำม่วง
  ต.ทุ่งคลอง ร้านค้าเสี่ยภูวัน บ้านเก่าเดื่อ ม.7
    ร้านค้าคุณเหม๋ บ้านเก่าเดื่อ ม.6
    ร้านค้า ช.การช่าง บ้านทุ่งคลอง ม.1
  ต.นาทัน ร้านโสวันทาขายส่ง บ้านนาตาล ม.5
    ร้านค้าสมปองพานิชย์ บ้านหนองคร้อ ม.14
  ต.ดินจี่ ร้านค้า ช.การค้า บ้านโพนแพง ม.10
    ร้านค้า พ่อจรูญ ตรงข้ามวัดโพธิ์ชัย
  ต.นาบอน ร้านค้าพ่อแก้ว บ้านนาเจริญ ม.11

 

 

 

 

  ต.โพน ร้านก๊วยเตี๋ยวลุงลิ  โภชนา บ้านโพน
    ร้านขายยาเภสัชหนึ่งฤทัย บ้านโพน
อ.สมเด็จ ต.หนองแวง บ้านคุณนัยนา ภูนาษี ม.6 บ้านคำไผ่
  ต.ผาเสวย บ้านแม่ไหม การแปลง บ้านขมิ้น ม.9