ชุมพร

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณ ไชยษิฐ  ลุนใต้ ID LINE : E22hzn โทร 097-2517209

จังหวัดชุมพร

อ. เมือง

1.ร้าน ป. เภสัช  ถนนกรมหลวงชุมพร ติดกับคอมพิวเตอร์ไฮเทค

2.ร้านข้าวแกงป้าเสาวลักษณ์  ถนนชุมพร – ปากน้ำ  ตรงข้ามปั้มน้ำมัน  ปตท. บางหมาก ข้างเรือนจำจังหวัด

3.ร้านค้าเปี๊ยก ต.วังไผ่  ถนนชุมพร – ระนอง  ติดกับร้านข้าวต้มเงินพ่อ

อ. ประทิว

1.ร้านอำมฤตโอสถ

2.สถานีวิทยุ 93.00 Mhz

อ. สวี

1.ร้านเทพประสิทธิโอสถ อยู่ตลาดสวี  หน้าสถานีรถไฟเทพประสิทธิ์ 1

อ. หลังสวน

1.ร้านหลังสวนโอสถ อยู่หน้าตลาดสดหลังสวน

อ. ละแม

1.ร้าน ณ เรือนเภสัช อยู่ตลาดเทศบาลละแมเก่า ตรงข้ามละแมเครื่องเสียงก่อนถึง ธไทยพาณิช