เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณ เต้ ธเนศ 0945495334

อำเภอ ชื่อร้าน สถานที่
เมือง ร้านสยามชัยเภสัช อยู่คูประตูเมืองเชียงใหม่ตรงข้ามตลาดประตูเมืองเชียงใหม่
เมือง ร้านธวัชเภสัช อยู่ตรงข้ามตลาดหนองหอย
เมือง ร้านปริญญารัตน์เภสัช อยู่ปากทางเข้าวัดข่วงสิงห์ ตึกสีชมพู
เมือง ร้านภิญโญเภสัช อยู่ตรงข้ามอนุสาวรีย์ช้างเผือก
สันกำแพง ร้านเฟสคอสเมติกส์ อยู่ข้างปากทางเข้าไปรษณีย์สันกำแพง
สันกำแพง ร้านบ้านยาเภสัช ต.ต้นเปา ตรงข้ามกาดอุ๊ยทา
สันกำแพง ร้านป่าไผ่เภสัช อยู่ตลาดป่าไผ่ บ้านแช่ช้าง
สันทราย ร้านสมศักดิ์เภสัช อยู่หน้าตลาดสามแยกสันทรายน้อย
สันป่าตอง ร้านธนาคารยา อยู่ข้างตลาดมะจำโรง
แม่ออน ร้านแม่ออนเภสัช อยู่สามแยกเปาสามขาตรงข้ามวัดเปาสามขา
สารภี คลื่น97.00เวียงกุมกามเรดิโอ อยู่หมู่บ้านล้อมน้ำ
สารภี ร้านเภสัชกรภาณุ อยู่ตลาดยางเนื้อง ข้างธนาคาร ธกส
สารภี ร้านอาจารย์ โด้ อยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอสารภี
ดอยสะเก็ด ร้านประเสริฐเภสัช อยู่ข้าง 7-11 ต.เชิงดอย
ดอยหล่อ ร้านทอฝันคอสเมติกส์ อยู่ตลาดปากทางเจริญฝั่งตรงข้ามธนาคาร ธกสดอยหล่อ 
แม่วาง ร้านสุวิทย์เวชภัณฑ์ อยู่ติดธนาคาร ธกส แม่วาง
แม่แตง ร้านสหเวช อยู่ตลาดแม่มาลัย
แม่ริม ร้านกานดาฟาร์มาซี อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส
พร้าว ร้านสุทธิเภสัช อยู่ติดโลตัสเอ็กเพลสตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย
เชียงดาว ร้านมนตรีฟาร์มาซี อยู่ในตลาดเชียงดาว
สะเมิง ร้านค้าเซฟตี้นานา อยู่ตลาดสะเมิงเยื้องกับร้านทองเยาวราชสะเมิง