ชัยภูมิ

สอบถามข้อมูลสินค้า หรือต้องการส่งให้ถึงที่

ติดต่อผู้จัดการเขตคุณแก้วกาญจน์ ต่อชีวัน ID LINE : 0862424789 

โทร 085 1715050

.เมืองชัยภูมิ

1. ร้านหมอต้นเภสัช ร้านอยู่ตลาดถนนวันเวย์ ก่อนถึงธนาคารกรุงเทพ

2. ร้านคนไทหรือคุณอ้อมร้านธงฟ้า อยู่ข้างโลตัสเอกเพลสใกล้ รพ.ชัยภูมิ

3. ร้านสมพงษ์พานิชย์หรือยายฝนธงฟ้า อยู่หมู่บ้านเมืองน้อยใต้ ตรงข้ามอนามัยเมืองน้อยใต้

4. ต.นาฝาย ร้านค้าแม่กุ๊ก อยู่สี่แยกห้วยซัน

5. ร้านยายสมคิด อยู่บ้านช่อระกา

6. ต.โพนทอง ร้านค้าเจ้แต อยู่ติดโรงเรียนหนองหญ้ารังกา

7. ต.ลาดใหญ่ ร้านค้าดาวผลิตภัณฑ์ ติดโรงเรียนบ้านลาดใหญ่ ทางไป อ.คอนสวรรค์

8.ต.บุ่งคล้า ร้านพ่อประเสริฐแม่วาสนา อยู่บ้านบุ่งคล้า ม.11 คุ้มหนองสัมพันธ์

9.ต.บ้านค่าย ร้านขายยาไทยภูมิผล อยู่ติดคลินิกหมอตุ่ม

10.อ.หนองบัวแดง ร้านรุ่งพัฒนาเภสัช อยู่ข้างตลาด บขส.หนองบัวแดง

11.ร้านสามพี่น้องพานิชย์ อยู่บ้านใหม่ห้วยคนทา

12.อ.คอนสวรรค์ ร้านขายวรดาฟาร์มาซี อยู่ข้างตลาดคอนสวรรค์

13.ต.หนองขาม ร้านค้าแม่ปราณีต อยู่บ้านหนองตาไก้

14.ร้าน ท.เวชภัณท์ หรือหมอไพศาล อยู่ตลาดแก่งขาม

15.อ.บ้านเขว้า ร้านขายยาบ้านเขว้าเภสัช และร้านรวมยาทุกสาขา

16.ร้านมนัสเภสัช และคลินิกพยาบาล ตึกสีเขียวอยู่ใกล้ตลาดเช้าบ้านเขว้า

17.อ.เนินสง่า ร้านขายยาเนินสง่าโอสถ ร้านอยู่ข้างธนาคาร ธกส.เนินสง่า

18.ร้านขายยาบ้านโอสถ สาขาบ้านเหลื่อม อยู่ใกล้โลตัสบ้านเหลื่อม

19.ต.รังงาม อ.เนินสง่า ร้านค้าจงเจริญ หรือพ่อประเสริฐอยู่บ้านรังงาม

20.ต.หนองหอย บ้านแม่เล็กโนนกลาง อยู่บ้านทำนบพัฒนาใต้

21.ต.หนองบัวระเหว ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช ร้านอยู่ในตลาด บขส.

22.อ.ภักดีชุมพล ร้านขายยาภักดีเภสัช ร้านอยู่ตลาดห้วยหินฝน

23.อ.จัตุรัส ร้านขายยาจัตุรัสฟาร์มาซี อยู่ตลาดบ้านกอก ตรงข้ามหอสมุดบ้านกอก

24.ต.หนองบัวโคก ร้านขายยาหนองบัวโคก อยู่ตลาดหนองบัวโคก

25.ต.หนองบัวบาน ร้านค้าอังสุภาวรรณ มีปั๊มน้ำอยู่บ้านบัวบาน

26.อ.บำเหน็จณรงค์ ร้านบำเหน็จฟาร์มาซี อยู่หน้าศาลเจ้าพ่อพระฤทธิฤาชัย

27.ร้านหมอน้อยชัยการ อยู่ตลาดคำปิง ต.บ้านเพชร

28.อ.ซับใหญ่ ร้านซับใหญ่บริการ อยู่ต.ซับใหญ่

29.อ.เทพสถิต ร้านขายยาเทพปราณี อยู่ต.ห้วยยายจิ๋ว

30.ร้านค้าพ่อแสวง อยู่บ้านหัวสระ ต.หัวทะเล