ชัยนาท

สอบถามข้อมูล หรือต้องการส่งสินค้าให้ ติดต่อผู้จัดการเขต คุณ  จตุพล ผดุงนึก ID line : zadclub โทร  092 6432342

อ.เมือง ร้านสุภชัยฟาร์มาซี ปากทางเข้าตลาด สด ตรงข้าม 7-11
อ.เมือง ร้านชัยพฤกษ์โอสถ อยู่ตลาดริมน้ำ ติดกับศาล ตรงข้าม7-11
อ. มโนรมย์ ร้านเอื่ยมเจริญเภสัช อยู่ตรงข้าม 7-11 มะโนรมย์
อ. วัดสิงห์ ร้านขายยาศิริวัลย์เภสัช อยู่ในตลาดวัดสิงห์ ตรงข้ามร้านทองกิมเหลียง
อ. สรรคบุรี ร้านเภสัชกรคมสันต์ อยู่ตลาดสรรคบุรี วงเวียนหอนาฬิกา
อ. หันคา ร้านนิรันด์เวชภัณฑ์ อยู่ตลาดหันคา ติดกับหอนาฬิกา
อ.เนินขาม ร้านค้าบ้านกำนัน อยู่ หมู่ 1 ตำบลเนินขาม