น้ำมังคุดบ่มบุญ

(น้ำมังคุด 60% น้ำผลไม้ 20% และน้ำสมุนไพร 20%)

สินค้าน้องใหม่ภายใต้ บริษัท ทิพย์มงคล555 จำกัด น้ำมังคุดตรา บ่มบุญ 

บรรจุในขวดแก้วขนาด 100 มิลลิลิตร ในกล่องสุด premium

ภายในกล่องบรรจุ 6 ขวด

เครื่องดื่มบ่มบุญ ผลิตจากผลไม้และสมุนไพรหลายชนิดที่ผ่านการกรองหลายชั้น

เป็นไปตามข้อกำหนดทางพระพุทธศาสนา ไม่มีส่วนผสมต้องห้าม

สามารถซื้อไปถวายแด่พระสงฆ์ หรือญาติผู้ใหญ่ได้

ส่วนประกอบสำคัญ น้ำมังคุด “บ่มบุญ”

Loading...