รู้เท่าทัน 10 ความเสี่ยงสุขภาพคนไทย ปี 2564

รู้เท่าทัน 10 ความเสี่ยงสุขภาพคนไทย ปี 2564

การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัย ถือเป็นยอดปรารถนาสำหรับทุกคน แต่ทำอย่างไรถึงจะเป็นเช่นนั้นได้ เพราะท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ที่เร่งรีบ การกินอาหารที่เกินความต้องการของร่างกาย ขณะที่ข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์...