ไขความลับน้ำมังคุดพนารินทร์ EP2 รูปที่อยู่ในแผนพับ น้ำมังคุดพนารินทร์ ทั้ง 3 องค์ คือใคร ?

ไขความลับน้ำมังคุดพนารินทร์ EP2 รูปที่อยู่ในแผนพับ น้ำมังคุดพนารินทร์ ทั้ง 3 องค์ คือใคร ?

จากที่ท่านผู้อ่านเห็นในแผ่นพับ น้ำมังคุดพนารินทร์ จะเห็นได้ว่า มี 3 องค์ ที่ปรากฎอยู่คือ พระพุทธรูป ปางสมาธิ เจ้าแม่กวนอิม ปางหยางหลิ่วกวนอิน หมอชีวกโกมารภัจจ์ มีความสำคัญยังไง เราจะพาไปหาคำตอบครับ 1.พระพุทธรูป ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้...