ประวัติและความเป็นมาของวันพระ

ประวัติและความเป็นมาของวันพระ

ครั้งหนึ่งเมื่อสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาได้มีเหล่านักบวชนอกศาสนาประชุมแสดงคำสอนตามความเชื่อของตนทุกวัน 8 ค่ำ 14 ค่ำ และ 15 ค่ำเป็นปกติ เมื่อพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคธ ทราบจึงเกิดความคิดว่าคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาน่าจะได้กระทำเช่นนั้นบ้าง...
ไขความลับน้ำมังคุดพนารินทร์ EP2 รูปที่อยู่ในแผนพับ น้ำมังคุดพนารินทร์ ทั้ง 3 องค์ คือใคร ?

ไขความลับน้ำมังคุดพนารินทร์ EP2 รูปที่อยู่ในแผนพับ น้ำมังคุดพนารินทร์ ทั้ง 3 องค์ คือใคร ?

จากที่ท่านผู้อ่านเห็นในแผ่นพับ น้ำมังคุดพนารินทร์ จะเห็นได้ว่า มี 3 องค์ ที่ปรากฎอยู่คือ พระพุทธรูป ปางสมาธิ เจ้าแม่กวนอิม ปางหยางหลิ่วกวนอิน หมอชีวกโกมารภัจจ์ มีความสำคัญยังไง เราจะพาไปหาคำตอบครับ 1.พระพุทธรูป ปางสมาธิหรือปางตรัสรู้...
ไขความลับน้ำมังคุดพนารินทร์ EP1 ทำไมถึงมีรูปเจ้าแม่กวนอิม ในแผ่นพับ

ไขความลับน้ำมังคุดพนารินทร์ EP1 ทำไมถึงมีรูปเจ้าแม่กวนอิม ในแผ่นพับ

ทำไมถึงมีรูปเจ้าแม่กวนอิม ในแผ่นพับ ? จากที่ท่านผู้อ่านเห็นในแผ่นพับ น้ำมังคุดพนารินทร์ จะเห็นได้ว่า เจ้าแม่กวนอิม ปางหยางหลิ่วกวนอิน ปางนี้พระโพธิสัตว์กวนอิมพระหัตถ์หนึ่งถือกิ่งต้นหลิว อีกพระหัตถ์ถือน้ำอมฤต เชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้...
8 สิงหาคม วันแมวโลก

8 สิงหาคม วันแมวโลก

วันที่ 8 สิงหาคมของทุกปีได้รับการประกาศให้เป็น วันแมวโลก (International Cat Day) โดย กองทุนเพื่อสวัสดิการสัตว์ระหว่างประเทศ (IFAW) มาตั้งแต่ปี 2545 (ปี 2002) ในขณะที่ในบางประเทศอาจจะกำหนด “วันแห่งแมว” นี้ที่ต่างออกไป เช่น ในยุโรปกำหนดวันแห่งแมวนี้คือวันที่ 17...
มหัศจรรย์น้ำนมเเม่

มหัศจรรย์น้ำนมเเม่

นมเเม่มีสารอาหาร เเละสารต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด มีความโดดเด่น เเละเเตกต่างจากนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเเม่ชนิดอื่น มีสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมทั้งปริมาณ เเละคุณภาพ เหมาะกับระบบทางเดินอาหาร เเละไตของทารกที่ยังทำงานได้ไม่สมบูรณ์...