มังคุดช่วยรักษามะเร็ง วัณโรค โรคถุงลมโป่งพอง

มังคุดช่วยรักษามะเร็ง วัณโรค โรคถุงลมโป่งพอง

อัศจรรย์!! มังคุดช่วยรักษามะเร็ง วัณโรค โรคถุงลมโป่งพอง เพียงแค่นำไปทำแบบนี้ มังคุด เป็นผลไม้ที่อยู่คู่คนไทยมานาน และได้รับขนานนามว่าเป็น “ราชินีของผลไม้” มีการนำมังคุดมาประกอบอาหารบ้างทั้งอาหารคาว เช่น แกง ยำ และอาหารหวาน เช่น มังคุดลอยแก้ว แยมมังคุด...