น้ำมังคุดพนารินทร์และกัลยาณมิตร ได้ร่วมกันถวายนิตยภัติสามเณรเรียนบาลีวัดโมลีโลกยาราม 57 รูป ทุกเดือนตลอดปี รูปละ 500 บาทต่อเดือน

วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ มีพระเณรจำพรรษาราว 250 รูป เป็นสำนักเรียนบาลีอันดับหนึ่งของส่วนกลาง น้ำมังคุดพนารินทร์และกัลยาณมิตร ได้ร่วมกันถวายนิตยภัติสามเณร 57 รูป ทุกเดือนตลอดปี รูปละ 500 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 4 นี้ วันนี้ 21 ส.ค.58  ได้โอนถวายเรียบร้อยแล้วครับ...

– 19 ส.ค.58 เป็นเจ้าภาพไทยธรรม 34 ชุด งานสมโภชน์อุทยานราชภักดิ์

เมื่อ 19 ส.ค.58 น้ำมังคุดแซนทิพย์โกลด์ บริจาคเงิน 70,000.- บาท เป็นเจ้าภาพไทยธรรม 34 ชุด และจัดน้ำมังคุดฯ ถวายพระสงฆ์ด้วย งานสมโภชน์อุทยานราชภักดิ์ หัวหินให้ทุกท่านได้บุญด้วยกันครับ...

16 ส.ค.58 น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตรา"พนารินทร์" สนับสนุนกิจกรรม BIKE FOR MOM

16 ส.ค.58 น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตรา”พนารินทร์” สนับสนุนกิจกรรม BIKE FOR MOM ที่อยุธยา ข้าวผัดปู 500 จาน ก๋วยเตี๋ยว 1200 ชาม น้ำแร่ 2400 ขวด...