– จุฬาฯ วิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง

จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง วันที่ 16 มิถุนายน  ที่อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.พิชญ์ ศุภผล อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แถลงข่าว เรื่อง​ ผลิตภัณฑ์รักษาแผล ป้องกันเชื้อโรค...

– เจาะข่าวเด่น วิจัยเปลือกมังคุด สารพัดประโยชน์

อ.พิชญ์ ศุภผล อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่าเปลือกมังคุดมีฤทธ์ต้านการอักเสบ สามารถใช้รักษาสิวได้ มีฤทธิ์ช่วยลดการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง ยับยั้งการอักเสบจากการเกิดแผล...

– แซนโทนป้องกันการเกิดเนื้องอกในเซลล์มะเร็งได้

  หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบ Gamma-pyrone ในฐานะยาป้องกันมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ คณะวิจัย : จาก Kaohsiung Medical College ประเทศไต้หวัน สรุปผลการวิจัย : ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาสารประกอบแซนโทนหลายอนุพันธ์ และพบว่า...

– สารสกัดจากมังคุดให้ผลลัพท์ดีที่สุดในการทำลายเซลล์มะเร็ง

หัวข้องานวิจัย : การศึกษาถึงประสิทธิภาพของสารประกอบแซนโทน 8 ชนิด ที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ คณะวิจัย : จากภาควิชา Pharmaceutical Molecular Biology, Graduate School of Pharmaceutical Sciences มหาวิทยาลัย Tohoku เมือง Sendai ประเทศญี่ปุ่น สรุปผลการวิจัย :...

– แซนโทนมีคุณสมบัติในการยับยั้งการขยายตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

  หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารประกอบแซนโทนส์ในมังคุดเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ (ลิวคีเมีย) คณะวิจัย : จากสถาบันไบโอเทคโนโลยีนานาชาติ ที่เมือง Gifu ประเทศญี่ปุ่น สรุปผลการวิจัย :...