– เป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายถ่ายทอดสดทาง WBTV งานสัปดาห์วิสาขบูชา 40,000.- บาท

เป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายถ่ายทอดสดทาง WBTV งานสัปดาห์วิสาขบูชา ที่ท้องสนามหลวง วันที่ 4,5,8,9 มิ.ย.58 รวม 4 วันๆละ 10,000.- บาท รวม 40,000.- บาท โดยมีพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เป็นประธานดำเนินงาน...