– 11 พ.ค.58 บริจาคงานสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ 50,000.- บาท

ท่าน Maithripala Sirisena ประธานาธิบดีศรีลังกา เป็นผู้แทนสงฆ์วัดศรีปาทะ ยอดเขาสุมนกูฏ ศรีลังกา มอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งขุดพบตามจารึกมีมาแต่ครั้งพระเจ้า อโศกมหาราช ให้กับประธานสงฆ์วัดตาลเอน อ.บางปะหัน อยุธยา เมื่อ 2 พ.ค.58 กำหนดสมโภชวันที่ 17 พ.ค.58...