-24 พ.ค.58 บริจาคสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

24 พ.ค.58 ยังมีคนมากมายในโลกนี้เกิดมาไม่เคยรู้จักหน้าตาพ่อแม่ตัวเอง…วันนี้..ต่อบุญด้วยการเชิญหุ้นส่วนธุรกิจร่วมบริจาคสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านแคนทองขอนแก่น ส่วนตัวบริจาคเงิน 5,000 บาท จองเลี้ยงอาหารอีก 4 วันๆละ 4,000 บาท ซื้อของสำหรับเด็กอีก 36,000 บาทเศษ...

-23 พ.ค.58 ทำบุญกับหลวงพ่อคูณ 50,000.-บาท

-23 พ.ค.58  ได้ทำบุญกับหลวงพ่อคูณ 50000 บาท โดยมอบผ่านอธิการบดี มข. มีความสุขใจมากคือ 1.พวงมาลัยแก้วทั้งสองพวงที่เตรียมไปได้วางบนโต๊ะบริขารและโต๊ะบูชาหน้าสรีระท่าน 2.พอทำบุญเสร็จมีคนส่งไลน์ให้พรเสียงหลวงพ่อคูณมาให้ได้เปิดฟังทันที ทั้งที่คนนี้ไม่เคยส่งอะไรมาเลย...

-22 พ.ค.58 ถวายปัจจัยสามเณรเรียนบาลี

22 พ.ค.58 ได้โอนปัจจัยสามเณรเรียนบาลี วัดโมลีโลกยารามกรุงเทพฯ ที่เป็นสำนักเรียนอันดับหนึ่งของกรุงเทพฯ จำนวน 58 รูป ถวายเอง 21 รูป ที่เหลือมีผู้ร่วมทำบุญ โดยจัดถวายทุกเดือน องค์ละ 500...

– 11 พ.ค.58 บริจาคงานสมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุ 50,000.- บาท

ท่าน Maithripala Sirisena ประธานาธิบดีศรีลังกา เป็นผู้แทนสงฆ์วัดศรีปาทะ ยอดเขาสุมนกูฏ ศรีลังกา มอบพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งขุดพบตามจารึกมีมาแต่ครั้งพระเจ้า อโศกมหาราช ให้กับประธานสงฆ์วัดตาลเอน อ.บางปะหัน อยุธยา เมื่อ 2 พ.ค.58 กำหนดสมโภชวันที่ 17 พ.ค.58...