– 6 เม.ย.58 เริ่มจัดตั้งทุนการศึกษาให้สามเณรที่เรียนบาลีปีการศึกษา 2558

เริ่มจัดตั้งทุนการศึกษาให้สามเณรที่เรียนบาลีปีการศึกษา 2558 – ถวายสามเณรที่เรียนบาลีทุนละ 500 บาทต่อเดือนต่อรูป ระยะเวลา 1 ปี (ปีละ 6,000.-บาทต่อรูป) – เป็นสามเณรที่ตั้งใจเรียนบาลี คัดชื่อให้โดยเจ้าอาวาส ประสานแล้ว – วัดโมลีโลกยาราม บางกอกใหญ่...

– 5 เม.ย.58 ร่วมเป็นเจ้าภาพสาธยายพระไตรปิฎก ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสาธยายพระไตรปิฎก ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพ ฯ บริจาคปัจจัยบำรุงสถานีโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา วัดยานนาวา 55,000.-...

– 21 มี.ค.58 เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม หลวงปู่ชิต

เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม หลวงปู่ชิต อายุ 92 ปี พระผู้ปฏิบัติดีแห่งวัดมเหยงคณ์ บริจาค 15,000.- บาท  ...

– 10 มี.ค.58 ร่วมตัดแว่นถวายพระเณร มจร. ผ่าน อ.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ

ร่วมตัดแว่นถวายพระเณร มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย (มจร.) ผ่าน อ.ณัฐนันท์ สุดประเสริฐ 5,000.-...