– 25 เม.ย.58 ทำบุญคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เช้าวันนี้ (เนื่องจากบ้านอยู่กลางทุ่งลุมพลีและวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร) ได้ทำบุญเลี้ยงพระ, ถวายปัจจัยค่าน้ำ-ไฟวัดมเหยงคณ์ อยุธยา 100,000.- บาท,เลี้ยงอาหาร แจกข้าวสาร น้ำปลา น้ำมันพืช และเงินคนละ 400 ให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เกือบ 200 คน ก่อนแจกมีการแสดงธรรมด้วย...