– 12 ต.ค.57 จัดรายการ “รอบรู้เรื่องวัด” ถ่ายทอดทาง WBTV

จัดรายการ “รอบรู้เรื่องวัด” ถ่ายทอดทาง WBTV ทุกวัดพุธ รายการยาว 1 ช.ม. ร่วมกับคุณเพลินพิศ สืบพานิช คุณสิรินพรรณ...

– 9 ต.ค.57 ร่วมเป็นพิธีกร WBTV งานตักบาตรออกพรรษา วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

ร่วมเป็นพิธีกร WBTV งานตักบาตรออกพรรษา วัดยานนาวา กรุงเทพฯ ร่วมกับคุณเพลินพิศ...