โรงงานของเรา

โรงงานของเรา

โรงงานของเรา
จึงเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจสูงสุด
ที่เรามอบให้แก่ผู้บริโภค พันโท ไพโรจน์ พนารินทร์ ได้ร่วมมือกับ ผศ.เดือนรุ่ง เบญจมาศ (บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด) ซึ่งมีการผลิตน้ำมังคุดกว่า 100 สูตรส่งไปทั่วโลก น้ำมังคุดพนารินทร์ เป็นสูตรที่เรียกได้ว่า ดีที่สุด ลงตัวที่สุดเท่าที่เคยวิจัยมา เพื่อเป็นการประกันว่าสินค้ามีคุณภาพ และ ความปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อ และใช้สินค้าอย่างมั่นใจ

ใบรับรองโรงงานออร์แกนิกส์ฟูด ปลอดสารพิษ จากกระทรวงสาธารณสุข
มาตรฐานการผลิต GMP
มาตรฐานการผลิต HACCP
หนังสือรับรองจากสำงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
มาตรฐานส่งออกต่างประเทศ (ตัวอย่างที่เห็นคือญี่ปุ่น)

สารแซนโทนผ่านมาตรฐานจากอเมริกา
โรงงานได้มาตรฐานการจัดตั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าตรวจสอบความพร้อมสถานที่ต้อนรับคณะรัฐมนตรีสัญจรเมื่อ 5 ก.พ.61
inline filling machine เครื่องเติมน้ำสมุนไพรอัตโนมัติ
mixing and sterilized room ระบบฆ่าเชื้อและผสมสมุนไพร
นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าชมผลิตภัณฑ์ของโรงงานและเทคโนโลยีการผลิต ประชุม ครม.สัญจร จันทบุรี