ความเป็นมาของบริษัท

ทิพย์มงคล555 จำกัด ก่อกำเนิดจากความมุ่งมั่นของ พันโท ไพโรจน์ พนารินทร์ ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย ผ่านการ รับรองที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ ด้วยปณิธานยึดมั่นในความจริงใจ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันเต็มเปี่ยม น้ำมังคุดพนารินทร์ จึงมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผนการตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสนับสนุนจากโรงงานด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ