5 ก.ค. 58 ทำบุญด้วยน้ำมังคุดและเงินร่วมสร้างโบสถ์ 50,000.-บาท ที่วัดมเหยงคณ์ อยุธยา งานบุญเดือนเกิด
sss

Loading...