วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพ ฯ มีพระเณรจำพรรษาราว 250 รูป เป็นสำนักเรียนบาลีอันดับหนึ่งของส่วนกลาง น้ำมังคุดแซนทิพย์โกลด์และกัลยาณมิตร ได้ร่วมกันถวายนิตยภัติสามเณร 57 รูป ทุกเดือนตลอดปี รูปละ 500 บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 4 นี้ วันนี้ 21 ส.ค.58  ได้โอนถวายเรียบร้อยแล้วครับ ขอให้เจ้าภาพทุกท่าน ท่านที่ร่วมอนุโมทนา จงมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันทุกท่าน เทอญ
17700_971149252935755_2551729047554948120_nWaMoli-25570914-041WaMoli-25570914-00166

Loading...