วันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย 2558 บริษัทได้ร่วมถวายกฐินวัดมเหยงคณ์ 1 แสนบาท,ทำโรงทานเจ แบบจัดเต็มตลอดงาน ให้พนักงานทุกท่าน ท่านที่อนุโมทนามีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันเทอญ

S__1810434

Loading...