278217884

 

วันที่10 ตุลาคม2558 น้ำมังคุดเเซนทิพย์โกลด์ เป็นประธานทอดผ้าป่า ซื้อรถถวายวัดไทรพุทธรังษี อ.อุทัย จ.อยุธยา สาขาวัดมเหยงคณ์

 สรุปยอดดังนี้ครับ
– เงินที่ได้จากการทอดผ้าป่า 241,000.- บาท หลายท่านร่วมกัน
– หลวงพ่อวัดมเหยงคณ์ เพิ่มเติม 30,000.- บาท
– คุณมยุรี ป้อมแก้ว 25,000.- บาท
รวมเงินสดที่ได้ 296,000.-บาท
ค่ารถรวมประกัน แครี่บอย ทุกอย่าง 863,000.- บาท (มัดจำ 20,000.-)
วันนี้ได้จ่ายเงินสด 843,000.-บาท จัดการเรียบร้อยทุกประการ
เย็นวันที่ 9 ต.ค. ได้นำรถพร้อมไทยธรรมไปถวายที่
วัดมเหยงคณ์เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้ในกิจการสงฆ์ต่อไป
ขอให้ท่านเจ้าภาพ ท่านที่อนุโมทนา จงมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเทอญ

Loading...