วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย.2558 

ได้บริจาคกำไรจากผู้มีอุปการคุณ 1 แสนบาท ถวายวัดมเหยงคณ์ อยุธยา เพื้อร่วมสร้างพระอุโบสถ ให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนี้เทอญ
capture-20151010-173246

Loading...