กระชาย

มีรสเผ็ดร้อนขม แก้ปวดท้อง มวนในท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อ บำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด แก้กามตายด้าน ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะพิการ บำรุงธาตุ แก้โรคในปาก คอ แก้โลหิตเป็นพิษ...

ฤทธิ์ที่ดลบันดาลให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต

ฤทธิ์ที่ดลบันดาลให้คนประสบความสำเร็จในชีวิต มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับ 1769   ชื่อคอลัมน์ “สุขภาพดี วิถีไทย วิถีพุทธ” โดย พันโทไพโรจน์  พนารินทร์ อดีตสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดชนะสงคราม ปี พ.ศ.56-57 ผมเดินทางไปทั่วประเทศไทย นับได้ 38 จังหวัด ไปสัมภาษณ์คนป่วย 381 คน...

– อาการตอบสนองทั่วไปของผู้ที่ดื่มน้ำมังคุด แซนทิพย์โกลด์

อาการตอบสนองทั่วไปและอาการหลังดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร แซนทิพย์โกลด์ ผู้ที่มีสุขภาพดี จะไม่เกิดอาการตอบสนองมาก อาการนี้จะมีเฉพาะผู้ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เท่านั้น อาการ เหตุผล ข้อแนะนำ เวียนศรีษะและปวดศรีษะ...

– จุฬาฯ วิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง

จุฬาฯวิจัยเปลือกมังคุดพบคุณค่าอื้อ ต้านอักเสบ รักษาเซลล์มะเร็ง วันที่ 16 มิถุนายน  ที่อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.พิชญ์ ศุภผล อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  แถลงข่าว เรื่อง​ ผลิตภัณฑ์รักษาแผล ป้องกันเชื้อโรค...

– เจาะข่าวเด่น วิจัยเปลือกมังคุด สารพัดประโยชน์

อ.พิชญ์ ศุภผล อาจารย์วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่าเปลือกมังคุดมีฤทธ์ต้านการอักเสบ สามารถใช้รักษาสิวได้ มีฤทธิ์ช่วยลดการเกิดเนื้องอกและมะเร็ง ยับยั้งการอักเสบจากการเกิดแผล...

– แซนโทนป้องกันการเกิดเนื้องอกในเซลล์มะเร็งได้

  หัวข้องานวิจัย : การศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบ Gamma-pyrone ในฐานะยาป้องกันมะเร็งที่มีประสิทธิภาพ คณะวิจัย : จาก Kaohsiung Medical College ประเทศไต้หวัน สรุปผลการวิจัย : ทีมวิจัยได้ทำการศึกษาสารประกอบแซนโทนหลายอนุพันธ์ และพบว่า...
Loading...